משפחה

כיצד אקג רגיל עשוי לסייע באיתור המטופלים שירוויחו מהשתלת קוצב דו חדרי בהעדר LBBB?/מאת ד”ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

במטופלי אי ספיקת לב (ר”תHF), סימפטומטיים למרות טיפול תרופתי אופטימלי, עם מקטע פליטה ירוד (כLVEF< 35% ),  וQRSרחב(בעיקר עם LBBB ורוחב ה QRS כ-delay ר”ת  QRSd> 120msec ), הגורם דה סנכרון ניכר בכיווץ חדר שמאל (ר”ת LV ), הרה סינכרוניזציהשל כווץ דופן חופשיצדדי של חדר שמאל יחד עם המחיצה הבין חדרית, בעזרתקיצובסימולטני,ר”תBVPכbiventricular pacingאו ר”תCRTcardiacre synchronizationtherapy,מהווהטיפול חשוב(עם יתרון מקסימלי ב LBBB עם QRSd > 150 msec),  הגורםשיפור מובהק סימפטומטי, ואך מאריך שרידה (מפחית תמותה ב34% במטופלים המגיבים),מעבר לטיפול התרופתי האופטימלי.

קיצוב CRT במטופלי HF ו LVEF < 35%וQRSרחב ללאLBBBnon LBBB) אך מחמיר לעיתים את המצב בחלק מהם, בגלל החמרה נוספת בסנכרון.

קבוצת הnon LBBBהינה הטרוגנית וניתן להבחיןבאיחורי הולכה,


 • של QRSd   בין 120-149 מש’,

 • או QRSd  ≥ 150 מש’,

בתבניות:

   
 • שלRBBB,

 • או כnonspecific intraventricular conduction delayר”תNICDכאשר תבנית QRS איננה של LBBB או RBBB.

בין מטופלי HF ו LVEF < 35%, מקבוצתNICD, (שיתכן ומכילה תבניות שונות של אקטיבציהסנכרון חדר שמאל),חלקם אולי יגיבו ל CRT יותר מאשר אלה עם RBBB  בהם הסנכרון לרב תקין.

מטרת המחקר

להעריךתוצאים קליניים בין מטופליHFמבוגרים מבוטחיMedicare, עם תבניתQRSרחבnon LBBBשל תבניתNICDלעומתRBBB, המתאימים (כ eligible (CRT, להשתלתCRT-D(כ CRT עם דה פיברילטור,D).

פתרון סוגיה זאת, אם אכן יש קבוצותnon LBBBוHF, שיפיקו כן תועלת מCRTחשוב מאד.

שיטות:

מחקר רטרוספקטיבי מתוך מרשם לאומי אמריקאי, NCDR ICD בין 2010-2013, עםהשוואה של תוצאים של מטופלים הזכאים (כ(CRT eligibleל CRT המושתליםCRT-Dלעומת המושתלים ICD בלבד, אך בין מטופלים עםnon LBBB:

 • בתבניתNICDלעומת

 • תבנית.RBBB
 • במטופלים אלה הוערכו תוצאים שכללו גם אשפוזים ותמותה,בעזרת עקומות הישרדות, ויחסי סיכון לאחר תיקון רב משתניר”תHRs.

  לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

  0 תגובות

  השאירו תגובה

  רוצה להצטרף לדיון?
  תרגישו חופשי לתרום!

  כתיבת תגובה

  מידע נוסף לעיונך

  כתבות בנושאים דומים