משפחה

האם עדיין יש ספקות ליעילות ובטיחות סגירת אוזנית עלייה שמאל כטיפול מונע שבץ במסורבי נוגדי קרישה בפרפור פרוזדורים?/מאת ד”ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

השבוע מוגשות 2 סקירות בהפרש שנה לגבי סגירתLAAוחשיבות ממצא קרישים על פני ההתקנים, במטופלים עם פרפור פרוזדורים. אמנם יש הבדלים בולטים אך גם דמיון מסוים.

תסחיפים סיסטמיים ושבץ (ר”תSSE) במטופלי פרפור פרוזדורים (ר”תAF) בסיכון, מקורם לרב באוזנית עליה שמאל ( ר”ת LAA).

משך 2 העשורים האחרונים פותחומספר אמצעים לסגירה אנדו וסקולרית דרך צנתר שלLAA, בשימוש בעיקרכתחליף לנוגדי קרישה למניעת תסחיפיםבמטופלי AF (אלה עם התוויות נגד לנוגדי קרישה) וההתקנים הנפוצים יותר הם:


  • התקןWatchmanLAA closure device  מחברת Boston Scientific,

  • התקני  Amplatzerמחברת St. Jude Medical.

תוצאי 5 שנות מעקב של מחקר PREVAIL בשיתוף מחקר PROTECT AF, הראושסגירת האוזניתבעזרת Watchmen משיגה מניעת אירועי שבץ בעת פרפור פרוזדורים “לא מסתמי”, ברת השוואה לקומדין, ואך משיגה הפחתה נוספת בדימומים מז’וריים.

חשוב לציין שהמטופלים במחקרים האלה נבחרו בקפידה ללא התווית נגד לטיפול נוגדי קרישה ואך טופלו בהם ל 45 יום לאחר הפעולה, וגם בהמשך עד שנה בטיפול כפול נוגדי טסיות (ר”תDAPT).

כמו כן היווצרות קריש על פני ההתקנים (ר”תDRTכdevice- related thrombus) משך הזמן שלאחר ההתקנה דווחה במחקרים בין 3-6% ואך יותר. המשמעות הקלינית של ממצא זה לא ברור דיו, וכנ”ל מה הגישה הטיפולית לאחר הגילוי.

מטרת המחקר

להעריך אתההיארעות, המנבאים, ואת התחזית של היווצרותDRTלאחר התקנת התקניםאלה ב LAA שלמטופליAFבחיים האמתיים, בהם היו לרב התוויות נגד מסוימות לטיפול ממושך בנוגדי קרישה.

שיטות:

מחקר עוקבה רטרוספקטיביעל מטופלי AF בהם הותקנו סוגי התקנים שצוינו לעיל ב 8 מרכזים צרפתיים המומחים בתחום זה, בין השנים 2012-2017 .

לתוצאות ולמסקנות – באתר האיגוד הקרדיולוגי

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים