משפחה

מה באמת מסתתר מאחורי אוטם ללא חסימת עורק כלילי?/מאת ד”ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

לפי ההגדרה האוניברסלית של אוטם שריר לבר”תMI, המינוח שלMINOCAכMyocardialInfarction withNonObstructedCoronaryArteries מוגדר כ:


 • אוטם1ryMIאו 2ryMI) עם עלית טרופונין, אך

 • ללא חסימה משמעותיתבעורק כלילי (בצנתור כלילי ר”תICA, העורק נראהתקין אוהיצירות < 50% ).

האבחנה שלMINOCAמדווחת בשיעור של כ 10% (בין 7-15% במחקרים שונים) מתוך הצנתורים שבוצעו בעת  הMI’s(גם STEMI וגם NSTEMI ).

לצורך אבחנה שלMINOCAנדרשת,לפי ההגדרה האוניברסלית של אוטם שריר לבהחדשה מספר 4 מ 2018 , שלילת תסמונות של פגיעה מיו קרדיאליתmyocardial injuryאך ללא מנגנון של איסכמיה כלילית, תסמונותכגון:


 • מיוקרדיטיס או

 • תסמונת TakoTsubo המכונה גם stress cardiomyopathy או

 • קרדיומיופתיה לא איסכמית, וסיבות נוספות,

אם כי המחקריםבעברואךמחקר נוכחי כוללים תסמונות אלה (ללא איסכמיה כלילית) בתוךMINOCA.בכל מקרה תסמונות אלה תמיד ימשיכו להיות באבחנה המבדלת שלMINOCA, ללא קשר למינוח.

המנגנונים המאפייניםMINOCAאמתית הטרוגניים, ולא תמיד ברורים. חלק מהמחקרים לא חייבו,

 • בדיקה רוטינית של CMR בסמיכותלאירוע שהוגדר כ MINOCA , או

 • הדמיה תוך כלית כגון IVUS ו OCT בעת הצנתור הכלילי, להערכת קרע של רובד טרשתי (כ-vulnerable plaque rupture)  , דיסקציה ספונטנית, או אמבוליזציה דיסטלית בעקבות קרע שהחלים,

 • תבחינים פונקציונליים של זרימה כלילית בעת גירוי פרמקולוגי או בעת hyperemia מכוונת בצנתור (ר”תFFR), או בעזרת שיטות הדמיה חדישות, לחשיפת מנגנונים נוספים שתוארו כגוןcoronary spasm, אוmicrovascular dysfunction.
 • נראה שבדיקת תהודה מגנטית של הלב הCMRעשויה לעזור מאד באבחנה מדויקתבספקטרום האבחנתישל ממצאים קליניים החשודים לאיסכמיה מיוקרדיאלית, מלווים עליות רמות ביו מרקרים, אך ה ICA שלילית, כגורם ל MI. יש חשיבות רבה לאבחן את המנגנון, בעיקר כדי לתפור את הטיפול המותאם אישית.

  מטרת המחקר:

  להעריך את היבול האבחנתי של בדיקת ה CMR באוכלוסיית מטופלים המתאשפזים:


  • החשודים לאיסכמיה מיוקרדיאלית,

  • מלווה עלית רמות טרופונין,

  • אך בעת ICA, העורק נראה לכאורהתקין או קוטר ההיצירות < 50%.

  שיטות:

  מחקר רטרוספקטיבי שבוצע ב Mayo Clinic וכלל את כל המטופלים שאושפזו משך 17 שנים, בין 2000-2016 בחשד לאירוע כלילי חד ACS בסינון לפי:

 • טרופונין מוגבר בקבלה,

 • בתנאי שעברו תוך 30 יום מבדיקת הטרופונין:


  • גםICAאךללא ממצא של חסימהמשמעותית(תוךזמן ממוצע במדגם 1.13 יום),

  • וגם (תוך זמן ממוצע במדגם של 3.68 יום ) הדמיותCMRבחלוקה לפי אבחנות של:

  א. או מיוקרדיטיס,

  ב. או MI בהיקף מוגבל,

  ג. או תסמונת Takotsubo ,

  ד. או קרדיומיופתיה לא איסכמית,

  ה. או מיוקרד תקין.

  לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

  0 תגובות

  השאירו תגובה

  רוצה להצטרף לדיון?
  תרגישו חופשי לתרום!

  כתיבת תגובה

  מידע נוסף לעיונך

  כתבות בנושאים דומים