משפחה

איבוד העצב הפריפפילרי מתרחש מהר יותר במטופלים עם סוכרת (JAMA Ophthalmology)

במטופלים הסובלים מסוכרת סוג 2 נצפית הידקקות מואצת של peripapillary retinal nerve fiber layer (pRNFL), גם בהיעדר רטינופטיה סוכרתית (DR). כך על פי מחקר אשר פורסם ב JAMA Ophthalmology ביולי 2019.

נוכחות של סוכרת סוג 2 צפויה לגרום לאיבוד והידקקות העצב הפריפפילרי (pRNFL), אך המידע אודות קצב איבוד ה pRNFL thickness כיום מוגבל.

מטרת מחקר זה היתה לבדוק שינויים אורכיים ב pRNFL במטופלים עם סוכרת סוג 2, עם או ללא רטינופטיה סוכרתית.

במחקר פרוספקטיבי תצפיתי זה לקחו חלק 63 מטופלים בריאים ו 101 מטופלים עם סוכרת סוג 2 (49 ללא DR non DR group, ו 52 מטופלים עם nonproliferative DR קל עד בינוני – NPDR group). המחקר התבצע בין ינואר 2013 עד פברואר 2015. המטופלים היו במעקב במשך 3 שנים. ה peripapillary mean and sector RNFL thickness נמדדו כל שנה. הקצב הממוצע של איבוד pRNFL הוערך על ידי linear mixed model והושווה בין 3 הקבוצות. המעקב הסתיים במרץ 2018, והאנליזה בוצעה בין אפריל עד יולי 2018. התוצא שנבדק היה קצב איבוד pRNFL.

תוצאות: 164 מטופלים לקחו חלק במחקר. הגיל הממוצע היה 58.2. המשך הממוצע של מחלת הסוכרת אצל המטופלים עד המחקר היה 7.1 שנים בקבוצת non-DR ו 13.2 שנים בקבוצה NPDR. העובי הבסיסי הממוצע של pRNFL היה 96.2µm בקבוצת הביקורת, 93.5µm בקבוצת non-DR, ו 90.4µm בקבוצת NPFR. במהלך 3 שנות המעקב, ערכים אלה ירדו ל 95.0µm בקבוצת הביקורת, 90.3µm בקבוצת ה non-DR ו 86.6µm בקבוצת NPDR. ב linear mixed model, איבוד ה pRNFL המוערך היה -0.92 µm/year בקבוצת ה non-DR, (p<0.001) ו -1.16 µm/year בקבוצת ה NPDR (p<0.001), אשר היה גבוה פי 2.9 (CI 1.1-14.8, p=0.003) ופי 3.3 (CI 1.4-18.0, p<0.001) מאשר קבוצת הביקורת (-0.35 µm/year, p=0.01). לא היה הבדל מובהק בין שתי קבוצות הסוכרתיים.

מסקנת החוקרים היתה כי סוכרת סוג 2 היתה קשורה בירידה גדולה יותר ב pRNFL, ללא קשר לקיום DR. ממצאים אלה מרמזים כי איבוד pRNFL עשוי להתרחש במטופלים עם סוכרת סוג 2 גם בהיעדר DR. החוקרים מעודדים בדיקת עיניים תקופתית לבדיקת מצב ה pRNFL כמו גם נוכחות DR.

Longitudinal Changes in the Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness of Patients With Type 2 Diabetes. JAMA Ophthalmology. July 25, 2019.

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים