משפחה

היפותרמיה תרפויטית בתוך שש שעות מהלידה עשויה להפחית נזק מוחי במקרים של אנצפלופתיה היפוקסית איסכמית בדרגה קלה (Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed) והערות עורך נאונטולוגיה ד”ר ברזילי

פג

במאמר שפורסם בכתב העת Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition מדווחים חוקרים מבריטניה וארצות הברית על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי היפותרמיה תרפויטית עשויה להגן מפני נזק מוחי ביילודים עם אנצפלופתיה היפוקסית איסכמית בדרגה קלה.

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעה של היפותרמיה תרפויטית על סמנים בבדיקת הדמיה בתהודה מגנטית ותוצאות נוירו-התפתחותיות בתינוקות עם אנצפלופתיה היפוקסית איסכמית בדרגה קלה. הם השלימו מחקר עוקבה לא-אקראי, אשר כלל יילודים משמונה מרכזים שלישוניים בבריטניה וארצות הברית.

מדגם המחקר כלל 47 תינוקות עם אנצפלופתיה היפוקסית איסכמית בדרגה קלה, אשר השלימו הערכה נוירולוגית בתוך שש שעות מהלידה. מבין אלו, ב-32 יילודים הושלם קירור של כל הגוף למשך 72 שעות ו-15 יילודים קיבלו טיפול סטנדרטי (מבין אלו, בחמישה בוצע קירור למשך פחות מ-12 שעות).

התוצאים העיקריים התבססו על בדיקות MRI (Magnetic Resonance Imaging) ו-MRS (Magnetic Resonance Spectroscopy) שבוצעו בתוך שבועיים מהלידה, כמו גם הערכת התוצאות הנוירו-התפתחותיות לאחר שנתיים.

מאפייני הבסיס בשתי הקבוצות היו דומים, פרט למדדי אפגר לאחר 10 דקות שהיו נמוכים יותר בקבוצת היפותרמיה תרפויטית. למרות זאת, ממוצעי יחסי NAA/Cr (1.4 לעומת 1.6, p<0.001) ו-NAA/Cho (0.67 לעומת 0.89, p<0.001) בבדיקות MRS היו גבוהים יותר משמעותית בקבוצת ההתערבות. בקרב תינוקות בקבוצת היפותרמיה תרפויטית מדדי נזק לחומר לבן היו נמוכים יותר, בהשוואה ליילודים בקבוצת הטיפול הסטנדרטי (p=0.02).

ארבעה תינוקות בקבוצת הטיפול הסטנדרטי (27%) עם אנצפלופתיה היפוקסית איסכמית בדרגה קלה פיתחו פרכוסים לאחר שש שעות מהלידה, בעוד שבקבוצת היפותרמיה תרפויטית לא תועדו מקרים של פרכוסים בשלב זה (p=0.008).

תוצאות נוירו-התפתחותיות לאחר שנתיים היו זמינות עבור 40 תינוקות (85%). אירועים חריגים תועדו ב-2 תינוקות בקבוצת הטיפול הסטנדרטי (14.3%), ללא אירועים חריגים בקבוצת היפותרמיה תרפויטית (p=0.009).

החוקרים כותבים כי היפותרמיה תרפויטית עשויה לספק הגנה על תפקוד מערכת העצבים בתינוקות עם אנצפלופתיה היפוקסית איסכמית בדרגה קלה, כפי שהודגם לפי סמני MRS והפחתת נזק לחומר הלבן בבדיקת MRI. הם קוראים להשלים מחקרים אקראיים ומבוקרים להערכת תוצאות היפותרמיה תרפויטית ביילודים עם אנצפלופתיה היפוקסית איסכמית בדרגה קלה.

Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2019 Sep;104(5):F515-F520

לידיעה ב-PubMed

הערות עורך נאונטולוגיה, ד”ר ברנרד ברזילי:

מחקר זה בא להציע שאפילו ילודים עם אנצפלופתיה היפוקסית איסכמית בדרגה קלה יוכלו להינות מטיפול בהיפותרמיה. לפי מחקר זה הטיפול בהיפותרמיה מועיל אפילו לקבוצה זו, למרות שנתוני הרקע של הקבוצה שטופלה בהיפותרמיה היו מעט קשים יותר. מאידך, יש להיזהר במשמעות של מחקר זה מאחר ולא היה זה מחקר RCT ולכן תוצאותיו פחות משמעותיות. נראה לי שיש מקום למחקר אקראי כפול-סמיות בילודים הללו.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים