משפחה

השוואת תוצאים המדווחים על-ידי מטופלות ב-Olaparib לעומת כימותרפיה כנגד סרטן שד עם מוטאציות BRCA (מתוך Eur J Cancer)

במאמר שפורסם בכתב העת European Journal of Cancer מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש בנשים עם מוטאציות BRCA וסרטן שד, מהן עולה כי איכות החיים הבריאותית של המטופלות השתפרה משמעותית עם טיפול ב-Olaparib (לינפארזה), בהשוואה לטיפול כימותרפי לפי בחירת הרופא.

מחקר OlympiAD הינו מחקר בשלב III אשר הדגים תועלת מובהקת סטטיסטית מבחינת הישרדות ללא-התקדמות מחלה עם טיפול ב-Olaparib, בהשוואה לטיפול כימותרפי בנשים עם סרטן שד גרורתי עם מוטאציית BRCA וללא HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor). כעת מדווחים החוקרים על השפעות Olaparib על איכות החיים הבריאותית של הנשים.

המשתתפות חולקו ביחס 2:1 לטיפול ב-Olaparib (300 מ”ג, פעמיים ביום), או לטיפול כימותרפי בתכשיר יחיד, לפי בחירת הרופא המטפל. איכות החיים הבריאותית הוגדרה כתוצא העיקרי והוגדרה כשינוי הממוצע מתחילת המחקר במדדי EORTC QLQ-C30 (European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30-item).

שיעורי ההיענות לשאלונים עמדו על 93.2% בקרב מטופלות ב-Olaparib ועל 76.3% בקרב מטופלות בכימותרפיה. מהשוואת איכות החיים/מצב בריאותי גלובאלי בין הקבוצות עלה שיפור מובהק סטטיסטית בקבוצת הטיפול ב-Olaparib, בהשוואה לקבוצת הטיפול הכימותרפי, עם שינוי ממוצע של 3.9 נקודות, לעומת 3.6- נקודות (הבדל של 7.5 נקודות, p=0.0035). שיעור גבוה יותר של נשים בקבוצת הטיפול ב-Olaparib הדגימו שיפור בתגובה הכוללת הטובה ביותר בהערכת איכות החיים/מצב בריאותי (33.7% לעומת 13.4%).

חציון הזמן עד להחמרה במצב הבריאותי/איכות החיים טרם נקבע בקבוצת המטופלות ב-Olaparib ועמד על 15.3 חודשים בקבוצת הטיפול הכימותרפי (יחס סיכון של 0.44, p=0.004). באשר למדדי תסמינים ותפקוד לפי EORTC QLQ-C30, החוקרים מדווחים כי רק מדד תסמיני בחילות/הקאות היה גרוע יותר בקבוצת הטיפול ב-Olaparib, בהשוואה לטיפול כימותרפי.

לסיכום, בנשים עם מוטאציית BRCA וסרטן שד גרורתי, שלילי ל-HER2, איכות החיים הבריאותית השתפרה באופן עקבי בקרב אלו שטופלו ב-Olaparib, בהשוואה לנשים שקיבלו טיפול כימותרפי.

Eur J Cancer. 2019 Aug 22;120:20-30

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים