משפחה

איזון אינטנסיבי של לחץ הדם אינו מעלה את הסיכון לתת לחץ דם אורתוסטטי (מתוך כנס Hypertension)

בקרב חולים עם היסטוריה של אירוע מוחי, לחץ דם סיסטולי נמוך יותר הוביל להפחתת הופעת תת לחץ דם אורתוסטטי ולא הוביל לעליה בשכיחות סחרחורות, בהשוואה לאיזון סטנדרטי של לחץ הדם, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, שהוצגו במהלך כנס Hypertension.

במסגרת המחקר בחנו החוקרים את ההשפעה של קביעת יעד אינטנסיבי לאיזון לחץ הדם על תת לחץ דם אורתוסטטי במחקר SPS3-BP, מחקר אקראי בתווית-פתוחה, שכלל 3,020 מבוגרים עם אבחנה לאחרונה של אירוע מוחי. המשתתפים חולקו באקראי ליעד סטנדרטי של לחץ דם סיסטולי בטווח 130-149 מ”מ כספית, או ליעד אינטנסיבי יותר של לחץ דם מתחת ל-130 מ”מ כספית.

במהלך המעקב, לחץ הדם נמדד שלוש פעמים בישיבה ופעם אחת לאחר שתי דקות עמידה. תת לחץ דם אורתוסטטי הוגדר בנוכחות ירידה בלחץ הדם הסיסטולי של לפחות 20 מ”מ כספי, או ירידה בלחץ הדם הדיאסטולי של לפחות 10 מ”מ כספית. החוקרים בחנו גם לחצי דם קיצוניים בעמידה (לחץ דם סיסטולי של 190 מ”מ כספית ומעלה, או 90 מ”מ כספית ומטה; לחץ דם דיאסטולי של 110 מ”מ כספית ומעלה או 40 מ”מ כספית ומטה).

המשתתפים נשאלו אודות סחרחורות ואי-יציבות במהלך עמידה. בכל קבוצת טיפול, החולים השלימו כ-18,000 הערכות שונות לתת לחץ דם אורתוסטטי; המספר הממוצע עמד על 15 בדיקות למטופל.

מהנתונים עלה כי תת לחץ דם אורתוסטטי זוהה ב-7.6% מהביקורים בקבוצת יעד לחץ דם סטנדרטי וב-6.7% מהביקורים בקבוצת הטיפול האינטנסיבי. בדומה, סחרחורות תועדו ב-3.8% ו-3.5% מהביקורים, בהתאמה, ואי-יציבות ב-2.7% ו-2.5%, בהתאמה.

לחץ הדם הממוצע היה נמוך יותר בקבוצת הטיפול ליעד אינטנסיבי יותר, אך לחצי הדם בישיבה ובעמידה למעשה לא השתנו באופן משמעותי. בקבוצת טיפול ליעד אינטנסיבי למעשה נרשמה עליה בערכי לחץ הדם, לא ירידה, במהלך עמידה.

יעד לחץ דם סיסטולי נמוך יותר (בהשוואה ליעד סטנדרטי) לווה בסיכון מופחת לתת לחץ דם אורתוסטטי, סיכון גבוה יותר ללחץ דם סיסטולי של עד 90 מ”מ כספית או לחץ דם דיאסטולי של עד 40 מ”מ כספית, וסיכון נמוך יותר ללחץ דם סיסטולי של 190 מ”מ כספית ומעלה או לחץ דם דיאסטולי של 110 מ”מ כספית ומעלה.

למרות שיעד אינטנסיבי יותר נקשר באופן מובהק סטטיסטית עם ערכי לחץ דם קיצוניים, שינויים אלו לא השפיעו על סחרחורות או אי-יציבות.

מתוך כנס Hypertension

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים