הודעה לציבור: בעניין מקצוע הפסיכולוגיה – הבהרה

הודעה לציבור בעניין מקצוע הפסיכולוגיה פורסמה ביום 3/3/22, בעקבות פניות לוועדה לבדיקה הטעיית הציבור בפרסום מקצועות הבריאות וליחידת הפסיכולוג הארצי בחטיבת הרפואה, בעניין גופים ו/או “מטפלים” שאינן מורשים לעסוק בפסיכולוגיה ומתיימרים לתת טיפול אשר במהותו הינו פסיכולוגי , ובעניין פסיכולוגים המציגים עצמם כמומחים או נותני שירות/טיפול בתחום מומחיות בפסיכולוגיה שאינו בחוק.

בעקבות פניות להבהרה על תחומי המומחיות בפסיכולוגיה, להלן הדגשים של משרד הבריאות בנושא:

מקצוע הפסיכולוגיה בישראל מוסדר בחוק. בהתאם לחוק הפסיכולוגים (1977), פסיכולוג יעסוק במקצוע בהתאם לרישומו. רישוי הפסיכולוגים, כולל מומחיות, ניתן ע”י משרד הבריאות.

בחוק מוגדרים רק  6 תחומי מומחיות בפסיכולוגיה. פסיכולוג נדרש לרישוי מומחה בתחום הספציפי,  על מנת  לתת פסיכותרפיה ו/או שרות  באחד מן התחומים. פסיכולוגים  ישתמשו במילה “מומחה” רק עבור המומחיויות המוכרות על פי חוק ובהתאם לרישוי שיש בידיהם.
להלן תחומי המומחיות המוכרים בחוק (פירוט התחומים מופיע בנספח להודעה זו):
פסיכולוגיה קלינית
פסיכולוגיה רפואית
פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית
פסיכולוגיה  חינוכית
פסיכולוגיה תעסוקתית-ארגונית

באחריות כל פסיכולוג/ית להציג בפרסומיו/ה את מספר רישיון הפסיכולוג,  תחום המומחיות ומספר תעודת מומחה. 

כל הצגה עצמית אחרת  כגון “פסיכולוג אינטראקטיבי”  “פסיכולוג גופני”  “פסיכולוג ספורט” “פסיכולוג קוגניטיבי”  “פסיכולוג הוליסטי” וכיו”ב   – המרמזת על תחום שאיננו תחום מומחיות בפסיכולוגיה המוגדר בחוק  – מהווה הטעייה של הציבור ועבירה על החוק וכללי האתיקה. 

ככל שיבוצע “טיפול” ע”י מטפלים לא מורשים כנדרש עלולים להיגרם נזקים לבריאות הנפשית של המטופל ועם השלכות אפשריות גם לבריאות הפיזית.
המטפלים הללו עלולים להיות חשופים לתביעה על ידי הרשויות והמטופלים, ובמיוחד אם ייגרם נזק רפואי או כל נזק אחר.

להודעה המלאה ולטבלה לפירוט תחומי המומחיות המוכרים בחוק הפסיכולוגים
מתוך חוזר חטיבת הרפואה מספר 13/2021 מיום 8 נובמבר 2021 ” אמות מידה לשירות פסיכולוגי בקהילה” לחצו כאן.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים