משפחה

פורסם תזכיר חוק להסדרת העיסוק במקצועות עוזר רופא ודימותן רפואי/ רנטגנאי (הודעת משרד הבריאות)

הודעת משרד הבריאות

חיזוק למקצועות הבריאות: פורסם תזכיר חוק להסדרת העיסוק במקצועות עוזר רופא ודימותן רפואי// רנטגנאי

שר הבריאות ניצן הורוביץ: “המחסור האקוטי בכוח אדם במערכת הבריאות מאתגר את יציבותה, איתנותה וחוסנה של המערכת גם בשגרה, וביתר שאת בתקופות חירום. הפתרון לסוגיה חייב להיות משולב, יסודי וארוך טווח.
אנו פועלים להרחבת מקומות לימוד חדשים לסטודנטים לרפואה ולסיעוד ומשיקים את רפורמת מקצוע ‘עוזרי הרופא’. מיסוד מקצוע חדש זה יתרום לייעול תהליכי עבודה בבתי החולים ויביא לשיפור בתפקודה השוטף של מערכת הבריאות. זוהי בשורה חשובה מאין כמותה ומשמעותה בין היתר נוגע להפחתת לחץ בקרב הצוותים הרפואיים, סיוע ביישום קיצור תורנויות המתמחים, ושיפור השירות לכלל
“.

מנכ”ל משרד הבריאות, פרופ’ נחמן אש: “תזכיר החוק המוצע מהווה בשורה למקצועות הרפואה, הסיעוד, עוזרי הרופא והרנטגנאים. לא רק שאנחנו מסדירים בחקיקה מקצועות שלא היו מוסדרים, אנחנו פורצים דרך בהרחבת הסמכויות של עוזרי רופא ואחיות כמענה לעומס במערכת הבריאות וכסיוע לרופאים בעבודתם. נמשיך להסדיר מקצועות נוספים ולבחון באופן שוטף את הדרכים לשפר את שירותי הרפואה”.

משרד הבריאות פרסם להערות תזכיר חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הסדרת העיסוק במקצועות עוזר רופא ודימותן רפואי), התשפ”ב 2022, שמתקן את חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות ומטרתו להבטיח רמה מקצועית הולמת למקצועות הנוספים החדשים (עוזר רופא ודימותן / רנטגנאי)  ולשאר המקצועות המעוגנים בו.

 תזכיר החוק מהווה בשורה משמעותית של הכרה במקצוע רפואי חדש – עוזר הרופא ודימותן רפואי/רנטגנאים. במסגרת התזכיר מוצע לראשונה גם סמכות לרישום מרשמים ע”י אחים ואחיות מוסמכים. הישג חשוב ומשמעותי למקצוע האחים והאחיות המוסמכים וזוהי דרישה ארוכת שנים של האחות הראשית במשרד הבריאות והסתדרות האחיות בישראל.

תזכיר החוק מהווה פתח לתוספת כח אדם משמעותית למערכת הבריאות ויתרום לשיפור משמעותי במערך הבריאות לטובת ציבור המטופלים והצוותים הרפואיים.

תיקון החוק יכלול בין היתר הוראות בעניין התנאים לקבלת תעודה במקצועות, חובות החלות על בעל תעודה כאמור, מרשם בעלי המקצועות השונים, הכשרה מעשית, בחינות, הקמת ועדות מייעצות לכל מקצוע בריאות ותפקידיהן, חובות אמון ואתיקה מקצועית, הוראות בנושא משמעת ועוד.
שינוי מהותי זה יאפשר פיקוח על העוסקים בתחום הדימותנות הרפואית, לצד שילובם של עוזרי הרופא במערך שירותי הבריאות לשם ייעול הפניית המשאבים העומדים לרשותו לשם מתן טיפול מיטבי לציבור בכללותו.

להצעת החוק

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים