בריאות הציבור-קידום בריאות

ע”פ תחזית של מנהל התכנון האסטרטגי של משרד הבריאות צפוי מחסור חמור ברופאים תוך 15 שנה המלווה גם בירידה באיכותם המקצועית

ע”פ דו”ח של מינהל התכנון האסטרטגי והכלכלי במשרד הבריאות מפברואר 2021 צפוי מחסור חמור ברופאים תוך 15 שנה בלווי ירידה באיכותם המקצועית. 

להלן עיקרי הדו”ח :

1 .מסמך זה נועד להציג מודל חיזוי חדשני למספר הרופאים בישראל, ולדון במגמות יחס הרופאים לנפש שעולות ממנו.

2 .מספר הרופאים המועסקים בפועל בישראל היום עומד על כ-29,700 רופאים, שמהווים שיעור של 3.19 רופאים ל-1000 נפש. השיעור נמצא במגמת גידול בעשור האחרון, אך השיעור עדיין נמוך משיעור הרופאים הממוצע ב-OECD ,העומד על 5.3 רופאים ל-1000 נפש. מגמת העלייה צפויה להתהפך במהלך העשור הקרוב, כך שיחס הרופאים לנפש יקטן.

3 .שיעור הרופאים בשנת 2019 הינו במגמת עליה: השיעור היום מהווה גידול של כ-6% ביחס לשנת 2010 ,אז עמד שיעור הרופאים על 3.02 .הגידול בשיעור הרופאים נבע מהגדלת כמות הסטודנטים הלומדים רפואה בישראל, לצד גידול דרמטי בכמות הסטודנטים הישראלים המוכשרים בחו”ל. שיעור בוגרי חו”ל (כולל עולים) מתוך סך זרם הרופאים החדשים עמד בשנת 2019 על % 60 מתוך כלל הרופאים החדשים, עלייה של 8 נקודות אחוז ביחס ל- 2010 .

 4 .הגידול הדרמטי בכמות הסטודנטים הישראלים המוכשרים בחו”ל נבע מתנאים מקלים יחסית לקבלת רישיון לעסוק ברפואה בארץ. תנאים אלו הביאו לעלייה משמעותית בעיקר בכמות הסטודנטים הלומדים במוסדות שרמתם האקדמית והקלינית נמוכה מאוד. לפיכך, לצד העלייה המבורכת בכמות הרופאים, ניתן להצביע על ירידה משמעותית באיכות הממוצעת של בוגרי חו”ל. זוהי תופעה מדאיגה, שהמשכה עלול לפגוע באופן חמור באיכות הרפואה בישראל, ועל כן בשנת 2019 החל אגף הרישוי במשרד הבריאות לנקוט פעולות להקשחת תנאי קבלת רישיון לרפואה בארץ. פעולות אלו צפויות להשפיע בעיקר על מוסדות שרמתם נמוכה (“רפורמת יציב”).

5 .לפי תחזית משרד הבריאות, שיעור הרופאים ימשיך לגדול ויגיע בשנת 2025 ל – 3.3 רופאים ל-1000 נפש. לאחר מכן צפויה להתחיל ירידה בשיעור הרופאים, עד לשיעור של 3.22 בשנת 2035 ,זאת בעיקר עקב היחלשות הצפויה של זרם הסטודנטים מחו”ל. חישוב המשקלל את הזדקנות האוכלוסייה, מצביע על שיעור רופאים צפוי של 3.03 רופאים ל-1,000 נפש ב-2035 שיעור משמעותית נמוך מהיום, ומרוחק עוד יותר משיעור הרופאים ב – OECD .

6. .כדי להתמודד עם שינוי המגמה הצפוי בשיעור הרופאים, יש לנקוט פעולות מידיות להגדלת כמות לומדי הרפואה. פעולות אלו יבטיחו הן את כמות הרופאים הנדרשת, והן את רמתם המקצועית הגבוהה. אנו מפרטים מספר כיווני מדיניות אפשריים בפרק האחרון.

לדו”ח המלא

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים