e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל

אינדיקציה:

Urinary Incontinence

בדף מידע זה ריכזנו את כל המחקרים, המאמרים, ההרצאות, ההנחיות, וכן את מרכזי המידע והשירות (ממו"ש) הקשורים לנושא Urinary Incontinence, על מנת להקל על ההתעדכנות השוטפת בתחום מקצועי זה. לתשומת לבכם, ניתן להירשם לקבלת עדכונים מדף המידע באמצעות כניסה לכרטיסכם האישי

חדשות חשובות בנושא: Urinary Incontinence

    החברות הנותנות חסות: