מידע וזכויות יוצרים

e-Med זכויות יוצרים © 2020

 כל הזכויות שמורות

 

כל הנתונים והמידע המופיעים באתר הינם מוגנים על פי חוק זכויות יוצרים או בכל דרך אחרת, בבעלות e-Med  או ידי צד שלישי אשר מורשה או מעניק ל e-Med את הזכות להשתמש בחומר זה. אלא אם צוין במפורש אחרת, לא ניתן להעתיק או להשתמש בכל דבר שאתה קורא או רואה באתר, אלא בהתאם להוראות השימוש או באישור מראש ובכתב של e-Med .

אנו מעניקים לך הרשאה להדפיס דפים בודדים מהאתר, אלא אם צוין במפורש אחרת, לשימושך האישי והלא מסחרי בלמידה על השירותים והתכנים המוצעים על ידי e-Med או לשימושך הלא מסחרי בקשר עם שירותי בריאות או חינוך. אם אתה רופא מקצועי או ספק, אתה יכול להדפיס דפים בודדים מהאתר, אלא אם צוין אחרת במפורש, ולשתף את המידע והחומרים עם אחרים. אין הרשאה זו מעניקה לך רישיון לבצע מכירה, לסחור במידע גם אם בוצעו על ידך שינויים במידע שהוצא מהאתר. הענקת הרשאה זו אינה

העברה של בעלות, ועל פי הרשאה זו אינך רשאי:

  • להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל תצוגה פומבית;
  • להסיר את כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים או סימנים קנייניים אחרים מהחומרים;
  • הצגת החומרים על כל שרת אחר.

אין אנו מתחייבים כי השימוש שלך בחומרים המוצגים באתר לא יפגע בזכויותיהם של צדדים שלישיים. אלא אם כן צוין אחרת, כל הסמלים, השמות, העיצובים והסימנים באתר הם סימני מסחר או זכויות שבבעלות או

בשימוש ברישיון על ידי e-Med.

השימוש או השימוש לרעה בכל אחד מהסימנים או במידע אחר אסור בהחלט. האמור בסעיף זה לא יתפרש כמתן משמעות, השלכה או כל רישיון אחר או זכות על פי כל פטנט או סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת של e-Med או כל צד שלישי. אלא אם צוין במפורש לעיל, שום דבר הנכלל כאן לא יפורש

כמעניק כל רישיון או זכות תחת כל זכויות יוצרים של e-Med.

תגובות אחרונות

 

הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה