שאלת החודש לראומטולוגים 1
לפניך שאלת החודש:

שאלה מס' 1:
חולת זאבת בת 21 שנים עם מעורבות כלייתית- DPGN מוכחת בביופסיה עם הסתמנות תסמונת נפרוטית טיפול הבחירה שלך לטיפול הוא
 
תשובות:
 פרוטוקול NIH - ציקלופוספמיד במינון גבוה מידי חודש ל 6 חודשים ראשונים ובהמשך מידי 3 חודשים לעוד שנתיים
 ציקלופוספמיד במינון נמוך- 6 מנות כל שבועיים בפרוטוקול האירופאי, ובהמשך אימורן
 מיקופנולט – בהנחה כי קיים בסל הבריאות
 ריטוקסימב- בהנחה כי קיים בסל הבריאות