שאלת החודש לראומטולוגים 2
לפניך השאלה הבאה:

שאלה מס' 1:
המשך –החולה טופלה בפרוטוקול האירופאי - לאחר שיפור ניכר, היעלמות התסמונת הנפרוטית, חזרת מדדי המעבדה לנורמה מופיעה התלקחות כלייתית בחודש השביעי לטיפול, כאשר החולה מטופלת באימורן ובפרדניזון במינון של 10 מג יומי, המתבטאת בתסמונת נפרוטית , ירידת משלים, ו
 
תשובות:
 פרוטוקול NIH - ציקלופוספמיד במינון גבוה מידי חודש ל 6 חודשים ראשונים ובהמשך מידי 3 חודשים לעוד שנתיים
 מתן מיקופנולט- נמצא בסל הבריאות לנכשלי ציקלופוספמיד
 חזרה על הפרוטוקול האירופאי
 מתן ריטוקסימב בהנחה כי קיים בסל