תיעוד הרצאות


Genomic and Predictive studies - initial cases

Hovav Nechushtan M.D Ph.D.
Sharett Institute of Oncology, Hadassah Hebrew University Hospital


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 

חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל