תיעוד הרצאות


Novel crizotinib-sensitive ALK rearrangement in a patient with metastatic NSCLC

Nir Peled MD PhD FCCP
Head, Thoracic Cancer Research and Detection Center, Sheba Medical Center


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 

חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל