תיעוד הרצאות


NGS reveals acquired resistance to hormonal therapy in breast cancer patient

Noa Efrat Ben-Baruch, M.D.
Head of Department of Oncology, Kaplan Medical Center


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 

חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל