תיעוד הרצאות


Tailored treatment in CRC and GI cancer

Alexander Beny, MD.
Head, Gastrointestinal cancer service, Rambam Medical Center, Haifa


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 

חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל