תיעוד הרצאות


Molecular Profiling – Selected Therapy for the Treatment of Patients with Advanced Pancreaticobiliary Cancer

Ron Epelbaum, M.D.
Director, Ambulatory Care Unit, Oncology Division, Rambam Health Care Campus, Haifa


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 

חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל