תיעוד הרצאות


  Biological tailored driven treatment for metastatic ACC

Aron Popovtzer, M.D.

Head & Neck Cancer Unit, Davidoff Cancer Center, Rabin Medical center, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 

חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל