החברות הנותנות חסות לאתר החברה הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריה:

msdgamidor