החברות הנותנות חסות לאתר האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם:

    Neopharm    Sanofi-Genzyme    FMC    medison    cts