אתר החברה נתמך ע"י:

Roche
merckserono
Medison
Teva
Sanofi-Genzyme