אתר החברה נתמך ע"י:

novartis
Roche
merckserono
Medison
Teva
Sanofi-Genzyme