שאלון משוב החברה לרפואת ספורט
לפניך שאלון קצר , להתייחסותך נודה!

שאלה מס' 1:
מהו תחום העיסוק שלך?
 
תשובות:
 אורתופדיה
 רפואת ספורט
 תזונה
 פיזיותרפיה
 פיזיולוגיה
 אימון גופני
 אחר
 
שאלה מס' 2:
האם הכנס ענה על צפיותיך?
 
תשובות:
 כן, מאוד
 די עמד
  לא כל כך
 בכלל לא
 
שאלה מס' 3:
כיצד ניתן לדרג את רמת תכני הכנס, לדעתך?
 
תשובות:
 נמוך מאוד
 נמוך
 בינוני
 גבוה
 גבוה מאוד
 
שאלה מס' 4:
מהי שביעות רצונך הכללית מהכנס?
 
תשובות:
 נמוכה מאוד
 נמוכה
 בינונית
 גבוהה
 גבוהה מאוד