סקר בנושא טעויות באבחנה
תודה על השתתפותך בסקר עמדות בנושא טעויות באבחנה רפואית

שאלה מס' 1:
האם היית מעורב/ת באופן ישיר או עקיף במקרה של טעות באבחנה ?
 
תשובות:
 מעולם לא
 מקרים בודדים וחריגים בלבד
 די שכיח, לא מעט מקרים , ודאי למעלה מ-10
 
שאלה מס' 2:
האם את/ה בעד חיוב רופא לתיעוד מלא של תהליך וממצאי האבחנה המבדלת ?
 
תשובות:
 לא, זו בירוקרטיה מעיקה ומיותרת
 כן, לתיעוד התהליך עשויה להיות השפעה חיובית הן על איכות תהליך האבחנה והן לצרכי תחקיר עתידי במידת הצורך
 כן, אך רק במקרים מיוחדים (אבחנות מורכבות של מקרים קשים) שבהם קיים תהליך מלא ואמיתי של אבחנה מבדלת
 
שאלה מס' 3:
האם את/ה בעד דרישה מנדטורית לערב רופא נוסף בקביעת האבחנה במידה והאבחנה המבדלת כוללת אפשרויות למחלות ממאירות או מסכנות חיים ?
 
תשובות:
 לא, אין בכך צורך, זה רק יגרום להגדלת העומס הגדול ממילא
 כן, זה בהחלט עשוי לשפר את התהליך ולהפחית את שיעור האבחנות השגויות
 
שאלה מס' 4:
האם לדעתך יש מקום ליצירת מאגר נתונים מנדטורי המחייב תיעוד של מקרי הטעויות הרפואיות בכלל, וטעויות באבחון בפרט?
 
תשובות:
 כן בהחלט, יוכל לסייע במאמצים לצמצם טעויות רפואיות.
 כדאי לשקול להקים מאגר מוגבל, ללא אפשרות לזיהוי מקרים ספציפיים.
 חד משמעית לא, מהווה פתח לצרות.
 אין לי דעה.
 
שאלה מס' 5:
מהו הגורם המוביל לדעתך בארץ לטעויות באבחנה?
 
תשובות:
 חוסר ניסיון של הרופאים
 עומס עבודה ניכר
 תנאי עבודה לא-הולמים ומחסור במשאבים (בדיקות מעבדה והדמייה)
 בעיות תקשורת בין הרופא והמטופל
 עודף ביטחון עצמי של רופאים