שאלת סקר נוירואימונולוגיה (יוני 18)

שאלה מס' 1:
האם הנך תומך/ת בהתחלת טיפול מוקדמת יותר ב- DMT) Disease Modifying Therapies) כפי שעולה מההנחיות החדשות של ה-AAN ?
 
תשובות:
 כן - לכל החולים.
 רק לחולים עם רמזים של מחלה פעילה משמעותית.