שימוש במכונת לב ריאה במהלך ניתוח מעקפים.
לאור הפירסומים האחרונים בנוגע לשימוש במכונת לב ריאה בניתוח מעקפים, אנו מבקשים לברר עם חברי האיגוד לכירורגיה לב חזה את הנוהג והעמדות באשר לשימוש במכונת לב ריאה במהלך ניתוח מעקפים. נודה לך על השתתפותך בסקר קצר זה.

שאלה מס' 1:
מהו להערכתך שיעור ניתוחי המעקפים ללא מכונת לב ריאה שמבוצעים במהלך השנה האחרונה במחלקתך ?
 
תשובות:
 עד 10% כולל.
 20%-11%
 30%-21%
 40%-31%
 50%-41%
 60%-51%
 70%-61%
 יותר מ 71%
 
שאלה מס' 2:
האם בעקבות מחקר זה ומחקרים נוספים שהתפרסמו לאחרונה, השתנתה גישתך לגבי ביצוע ניתוח מעקפים עם או בלי מכונת לב ריאה?
 
תשובות:
 אכן השתנתה - כעת עושה פחות ניתוחי מעקפים ללא שימוש במכונת לב ריאה.
 לא השתנתה - שיעור הניתוחים ללא שימוש במכונת לב ריאה לא השתנה.
 לא עושה ניתוחי מעקפים ללא שימוש במכונת לב ריאה.