שאלון הכרות עם אתר האיגוד

שאלה מס' 1:
סיווגך המקצועי הוא:
 
תשובות:
 רופא.
 אח/ות.
 טכנאי.
 אחר.
 
שאלה מס' 2:
האם ידעת שיש לאיגוד לקרדיולוגיה ילדים אתר?
 
תשובות:
 כן.
 לא.
 
שאלה מס' 3:
אם ענית 'כן' על שאלה מספר שתיים, האם ביקרת באתר זה?
 
תשובות:
 כן.
 לא.
 עניתי ''לא''..
 
שאלה מס' 4:
מה יגרום לך לבקר לאתר (בבקשה לבחור שניים עיקריים):
 
תשובות:
 תקצירים למאמרים בולטים.
 קישורים לאתרים/מסמכים חשובים (כמו קוים מנחים, מחשבונים, אתרים מעניינים).
 הצגת מקרים מעניינים.
 הודעות של האיגוד.