באיזו עמדה בדיבייט על הפחתת נזקי עישון אתם תומכים ?
תודה להשתתפותכם בסקר קצרצר זה

שאלה מס' 1:
נא בחרו משפט המשקף את דעתכם בסוגיית הפחתת נזקי העישון
 
תשובות:
 יש מקום לעשות שימוש בטכנולוגיות מפחיתות נזקי עישון באופן מבוקר
 עד שלא תהיינה הוכחות קליניות חד משמעיות להפחתת תחלואה ותמותה אין מקום להשתמש בטכנולוגיות אלה