התפלגות התשובות לשאלון: הפסקת טריקגלור לפני CABG

מהי הגישה המקובלת עליך באשר למועד הפסקת טיפול בטיקגרלור לפני ניתוח מעקפים ?
ענו סה"כ:  20
5 ימים
20.00%
4 ימים
10.00%
3 ימים
30.00%
יומיים
15.00%
יום אחד
20.00%
לא מפסיק
5.00%