התפלגות התשובות לשאלון: שאלת סקר נוגדי טסיות לאחר ניתוח מעקפים

מהו הטיפול נוגד הטסיות המקובל במחלקתך לאחר ניתוח מעקפים ?
ענו סה"כ:  10
אספירין בלבד במינון 100 מ''ג פעם ביום.
10.00%
אספירין בלבד במינון 300 מ''ג פעם ביום.
0%
קלופידגרול בלבד במינון 75 מ''ג פעם ביום.
0%
טיקרגרלור בלבד, במינון 90 מ''ג פעמיים ביום.
0%
קלופידגרול 75 מ''ג פעם ביום + אספירין 100 מ''ג פעם ביום.
20.00%
טיקגרלור 90 מ''ג פעמיים ביום + אספירין 100 מ''ג פעם במיום.
70.00%
אחר.
0%