התפלגות התשובות לשאלון: מהו הטיפול האנטיקואגולנטי המקובל במחלקתך לאחר השתלת מסתם ביולוגי בעמדה הוותינית ?

ביצעת השתלת מסתם ביולוגי בעמדה הוותינית בחולה בן 60. מה המדיניות של ממחלקתך באשר לטיפול האנטיקואגולנטי?
ענו סה"כ:  5
אספירין 100 מ''ג פעם ביום לכל החיים.
60.00%
קלופידוגרל (פלביקס) או טיקגרלור (ברילינטה) למשך שלושה חודשים.
0%
קומדין למשך שלושה חודשים ואז להפסיק.
0%
אספירין 100 מ''ג פעם ביום וקומדין למשך 3 חודשים.
40.00%

כעת אותה שאלה, אך עבור מטופל מבוגר יותר: ביצעת השתלת מסתם ביולוגי בעמדה הוותינית בחולה בן 75 . מה המדיניות במחלקתך באשר לטיפול האנטיקואגולנטי?
ענו סה"כ:  5
אספירין 100 מ''ג פעם ביום לכל החיים.
100.00%
קלופידוגרל (פלביקס) או טיקגרלור (ברילינטה) למשך שלושה חודשים.
0%
קומדין למשך שלושה חודשים ואז להפסיק.
0%
אספירין 100 מ''ג פעם ביום וקומדין למשך 3 חודשים.
0%