Acute coronary Syndrome Israeli Survey
כניסת צוות רפואי                        ACSIS 2006                         ACSIS 2008 - הודעה לציבור

הכניסה לחלק זה באתר מותרת אך ורק לרופאים/ות בעלי רישיון לעסוק ברפואה בישראל ו/או בעלי רישיון לעסוק ברוקחות ו/או אדם הנמנה על צוות רפואי.

המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

לאישור לחצ/י כאןלסגירת החלון לחצ/י כאן

הקדמה

  1. האבחון והטפול בהתקפי לב עברו שינויים רבים בשתי העשורים האחרונים.

  2. שינויים אלה משקפים את הידע הרב שנצבר ממאות מחקרים מבוקרים ושעליהם מושתת הקרדיולוגיה המודרנית הדוגלת ב- Evidence Based Medicine.

  3. יחד עם זאת נוצר הצורך לוודא שההמלצות הטיפוליות של החברות המדעיות הארציות והבינלאומיות מיושמות בכל מחלקה, אזור ומדינה, דבר שנעשה בדרך כלל ע"י סקרים חוזרים לפרקי זמן קצובים בקרב אותן מחלקות ומדינות שמעונינות ליטול בהן חלק.

  4. הסקרים מאפשרים לבדוק את הגישות הטיפוליות ותוצאותיהן בנקודות זמן מסוימת ולהצביע על מגמות ושינויים בציר הזמן של הטפולים באותן מחלקות/מדינות שמשתתפות בסקרים.

  5. מעבר לכך הסקרים האלה מאפשרים לתקשורת, למעצבי מדיניות הבריאות וספקי השירותים הרפואיים לעקוב מקרוב אחרי מגמות הטיפול ולהתרשם באם נעשה שימוש נבון של המשאבים שעומדים לרשות מערכת הרפואה.

  6. יחד עם זאת יש להקפיד שהסקרים נעשים בסטנדרטים מדעיים גבוהים וסקרי ACSIS המבוצעים בשיתוף האגוד הקרדיולוגי, המרכז הישראלי לבקרת מחלות והעמותה למנע התקפי לב אכן עונים לקריטריונים אלה. בהתבסס על ACSIS , האגוד הקרדיולוגי האירופאי ביצע שני סקרים ביבשת אירופה ובמדינות של האגן הים התיכון שאפשרו השוואת נתוני ACSIS בישראל עם מדינות אחרות באירופה ובאמריקה.

  7. סקרי ACSIS נמשכים חודשיים ומתבצעים מדי שנתיים החל משנת 1992 בכל 25 המחלקות הקרדיולוגיות הפועלות בארץ. כל המחלקות מדווחות על כל החולים עם התקפי לב שאושפזו במחלקתם ועיבוד הנתונים בהשגחתה של ועדה ביצועית מבוצעים במטה העמותה למנע התקפי לב.

מטרות ACSIS

  1. לבחון את מגמות הטיפול בחולים עם התקפי לב בישראל לאורך זמן.

  2. העריך את השפעת השינויים בטיפולים על התחלואה והתמותה של הלוקים בהתקפי לב בישראל.

  3. לאפשר לכל מחלקה להשוות את נתוני הסקר שלה עם שאר המחלקות ולהשוות את הנתונים מישראל עם אלה של מדינות אחרות.
לסיקור הרצאות ACSIS 2006

למידע מתוך ACSIS 2008


Companies supporting ACSIS survey.

MSD
Pfizer
Sanofi-aventis
Lilly
Clal
JJ
Schering Plough
Novartis דקסון Teva GSK Shahal Novo nordisk AstraZeneca Abbott
ISPH
Interventional cardiology WG
Intensive Cardiology WG
האיגוד הישראלי לרפואה פנימית