הרצאות

קטגוריה: הרצאות

סיקור כנס חיפ”א – אילת 2010

בקישור שלהלן ניתן לצפות ולהאזין להרצאות הכנס השנתי של חיפ”א שהתקיים בינואר 2010. ההרצאות שנתנו היו במגוון

?>