חדשות

קטגוריה: חדשות

ניסוי קליני פאזה 3 ב-Maribavir השיג את מדד התוצאה העיקרי של עליונות לעומת טיפול אנטי-וירלי קונבנציונלי במושתלים עם זיהום/מחלת ציטומגלו-וירוס שאינו/ה מגיב/ה לטיפול, עם או ללא עמידות (הודעת טקדה)

הודעת טקדה −          מספר המושתלים עם זיהום/מחלת ציטומגלו-וירוס (CMV) שאינו/ה מגיב/ה לטיפול, עם או ללא עמידות (R/R),

?>