Category: חדשות

משרד הבריאות

משרד הבריאות מפרסם את דו”ח מיטות האשפוז ועמדות ברישוי לשנת 2023

משרד הבריאות פרסם הבוקר את דו”ח מיטות אשפוז ועמדות ברישוי דצמבר 2023, המציג מידע מעודכן על מספר המיטות במוסדות הבריאות השונים, בהן מיטות לאשפוז ולאשפוז יום, עמדות לטיפול יום, רפואה דחופה, ניתוח, התעוררות, דיאליזה, לידה ועריסות ילודים.

רפואה דיגיטלית, טכנולוגיה, רופא דיגיטלי

משרד הבריאות מפרסם את דו”ח כוח אדם במקצועות הבריאות 2022: עלייה במספר העובדים במקצועות הבריאות

משרד הבריאות מפרסם את דוח ‘כוח אדם במקצועות הבריאות’ לשנת 2022, המציג מגמות עד סוף 2022 על בעלי ההכשרה במקצועות הבריאות, וכן מועסקים והשוואה ל-OECD, במטרה לסייע למקבלי ההחלטות וחוקרים בתכנון כוח האדם במקצועות הבריאות בישראל.

הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2024 הגישה את המלצותיה לשר הבריאות

משרד הבריאות מפרסם הערב את המלצות הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות. הוועדה המליצה על הכנסת למעלה מ-110 תרופות וטכנולוגיות, בהם טיפולים עבור כ-317 אלף איש בעלות כוללת של 650 מיליון ₪ לשנת 2024. עם זאת, מספר ארגוני רופאים וחולים פרסמו הודעות ביקורת על ההמלצות בעקבות טיפולים ותרופות שלא נכללו בהמלצות הוועדה לשנה זו.

בית חולים ניתוח מחלקה תמונה מפקסל

שר הבריאות: הנוהל לקליטת תושבים משטחי האויב בבתי החולים “מטעמים הומניטאריים” מבוטל

לאחר שמערכת הביטחון העבירה לבתי החולים נהלים לקליטה של תושבי עזה, הנחה שר הבריאות לבטל את הנוהל. בהודעה שפרסם השר הוא אומר שלא חל כל שינוי במדיניותו הברורה שלא מאפשרת למחבלים ולתושבי עזה ולבנון להקלט בבתי החולים בישראל

Doctor and patient רופא ומטופל

תקציב 2024 יכלול תוכנית לאומית למתן מענה בתחומי בריאות הנפש, השיקום, המיגון והסייבר והמכון לרפואה משפטית (משרד הבריאות)

בהודעה שפרסם משרד הבריאות, נמסר כי במסגרת דיונים לשינויים בתקציב 2024, הגיע המשרד להסכמות עם משרד האוצר להגדלה משמעותית של תקציבי הבריאות בתחומים הדורשים מענה מיידי ודחוף בעקבות המלחמה: בריאות הנפש, שיקום, מיגון וסייבר והרפואה המשפטית.

הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה