תמונת עורך

עורך מאמרי המערכת

ד'ר רם שרוני, מרכז רפואי רבין
לפרטים נוספים אודות העורך לחצו כאן

חדשות רפואה

מאמרי מערכת

הרצאות מצגות

הודעות אירגונים

כנסים בארץ ובעולם

חדשות מומלצות ממדורים אחרים

אתרים מומלצים

בחר מרכז מידעלכניסה לאינדקס מרכזי 
המידע והשירות של אימד

מגזין ג'ורנאל מס': 726

סיכום דיוני מקרה מרתקים, לקט המחקרים המובילים, הרפואה בהיסטוריה, ועוד..

לגליונות המגזין לחצו כאן

ביה"ס האינטרנטי לניהול אי ספיקת לב 

דאנו שמחים להזמינכם לקורס נוסף שיזם החוג לאי ספיקת לב  בנושא חשוב ביותר – ניהול הטיפול באי ספיקת לב..

ניהול אקדמי: ד”ר בן גל
לכניסה לביה"סAdd Evolocumab to high risk patient with 62 mg/dl LDL ?:  e-MedCase Discussion

A 65 Y male Patient with ACS 2 y ago, treated well  for diabetes  (HbA1c 7.1%) , for hypertension (130/80) , aspirin+prasugrel. He is on Atorvastatin 20 mg + ezetimibe and his LDL is 62 mg/dl. Attempt to increase Atorvastatin dose did'nt succeed because of muscle pain he suffered from.

 He also had a life style change with mediterian diet & daily physical activity but I still rank him as high risk patient, being over weight and in high emotional stress.  

After viewing the result of the new FOURIER study with Evolocumab I consider to add Evolocumab to his treatment although the guidelines as far as I understand does not support it yet. I'll be glad to get here your thoughts and recommendations…   שתף מקרה קליני