ALS

מאמרי מערכת

לפעמים המוות הוא הטיפול הרפואי הטוב ביותר/מאמרו של פרופ' אבינועם רכס ב''הארץ''

04/01/2015

מאת מערכת אי-מד

במאמר דעה באתר הארץ מביע פרופ' אבינועם רכס, פרופ' (אמריטוס) לנוירולוגיה במרכז רפואי הדסה ויו"ר בית הדין של ההסתדרות הרפואית בישראל, תמיכה בפסק הדין שהתיר להמית חולה במחלת ניוון שרירים.

רכס מגדיר את פסק הדין כאמיץ וככזה המתקן את המגרעות של חוק החולה הנוטה למות.  רכס כותב: "בית המשפט אף התווה את הדרך לעשות זאת: יש לחזור ולקבל את בקשתו של החולה לסיים את חייו מתוך הכרה צלולה. היה והתקבלה בקשה כזו ניתן יהיה "לבצע הפחתה הדרגתית של קצב ההנשמה, עד למינימום..." ולהביא בכך למותו. פסק הדין, שנתן השופט רחמים כהן, בא לתקן את מגרעות חוק החולה הנוטה למות: ראשית, חולה סופני אף שאינו מסוגל לנשום בכוחות עצמו אינו נחשב "נוטה למות" שכן השימוש במכשיר הנשמה מאפשר לכאורה לשמר את תוחלת חייו ללא הגבלה כמעט, ופסק הדין הנוכחי התעלם מהגדרה זו. שנית, החוק אוסר על פעולה אקטיבית המביאה למותו של אדם, ובייחוד ניתוק ממכונת הנשמה, ובכך דן את החולה לייסורים מתמשכים כל עוד מכשיר ההנשמה פועל. "

למאמר המלא ב"הארץ"

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני