ALS

מאמרי מערכת

הלכה ורפואה ב'יד שרה' :מצוות תפילין במצב של ניוון שרירים/מאת הרב יעקב וינר

23/04/2017

ילד הסובל מניוון שרירים מתקדם, עומד כעת לפני גיל בר מצוה, כיצד יוכל לקיים מצוות תפילין כאשר יש חשש מהיווצרות נמק בעקבות לחץ רצועות התפילין על השרירים?

           

שאלה שהתקבלה על במערכת המכון לרפואה והלכה שע"י 'יד שרה', כדלהלן:

כבוד הרב שליט"א!

אני רופא המתמחה בטיפול בניוון שרירים. אחד מהמטופלים הוא ילד בן שתים עשרה הסובל מניוון שרירים מתקדם. כעת בעקבות ההכנות לחגיגת בר המצוה, הילד מעוניין להתלמד בהנחת תפילין, שהיא מצוה אותה חייב כל יהודי לקיים מגיל שלש עשרה והילך.

החלטתי לערוך ניסוי בקשירת רצועות התפילין, בכדי לראות כיצד יגיבו השרירים ללחץ הרצועות. הנסיון הראה, שבתפילין של ראש לא היתה כל בעיה רפואית, אך בקשירת התפילין על הזרוע של ידו השמאלית קיבלה היד צבע שונה מהרגיל, והתעורר חשש של היווצרות נמק בעקבות קשירת רצועות התפילין זמן ממושך בכל יום.

שאלתי היא: באיזה אופן יוכל הילד לקיים את מצוות הנחת תפילין?  

תשובה: בתפילין ישנם כמה חלקים: א. שתי חתיכות עור שבתוכם מונחים רצועות קלף שכתובים בהם כמה מפרשיות התורה, חתיכות אלו נקראות "תפילין של יד" אותה יש להניח על הזרוע, ו"תפילין של ראש" אותה יש להניח על הראש סמוך למצח. ב. לשתי התפילין מחוברים "רצועות", הם חתיכות עור דקות וארוכות צבועות בדיו שחור, ומחוברות הן לתפילין של יד, כדי להדק את התפילין לזרוע ולכורכם סביב היד, והן בתפילין של ראש, עמם כורכים את התפילין סביב הראש.

והנה, בהלכות תפילין כתבו הפוסקים (שולחן ערוך אורח חיים סימן כז סעיף ד-ה, ומשנה ברורה שם), שאת רצועות התפילין יש לקשור דוקא על היד והראש ללא שיהיה דבר החוצץ בין הבשר לרצועות. ובכל זאת, אדם הרגיש לקור וחובש כובע על ראשו כדי להימנע ממחלה, יכול להניח את התפילין על גבי כובע דק ויכסה את התפילין מלמעלה, ולא יברך על הנחת תפילין של ראש אלא על של יד בלבד. ובאופן שאת התפילין עצמן יכול להניח על הגוף לא חציצה ורק את הרצועות צריך לקשור על גבי חתיכת בד או על גבי תחבושת, יכול להניחם כך ולברך עליהם. והסובל ממחלה בשתי ידיו אך לא סובל בראשו, יניח תפילין של יד על גבי תחבושת ולא יברך עליהם, ועל הנחת תפילין של ראש יברך שתי ברכות, ברכת "להניח תפילין" וברכת "על מצוות תפילין".  

מעתה בנידון שאלתנו: אם הילד הסובל מניוון שרירים אינו מסוגל להניח תפילין של יד בשום צורה ללא חשש לנזק, יניח רק תפילין של ראש בלבד ויברך עליהם שתי ברכות.

ובמקרה שיכול לקשור את רצועות התפילין על ידו לזמן קצר בו יוכל לקרוא קריאת שמע, יעשה כן. ואם אינו יכול להניח תפילין על היד עצמה אך יכול לקשור את הרצועות על גבי תחבושת או גופיה, יניחם כך ויכסה אותם מלמעלה, אך לא יברך אלא באופן שהתפילין עצמם מונחים על בשר היד ללא חציצה.  

 

הכותב - הרב יעקב וינר שליט"א, עומד בראש מוקד רפואה והלכה בארגון יד שרה, אשר נותן מענה בשאלות הלכתיות רפואיות.

ניתן לפנות במייל machonr@yadsarah.org.il בטלפון 02-6444590, ובכתובת שדרות הרצל 124 ירושלים.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני