ALS

חדשות

נתונים חדשים מראים כי ENSPRYNG (שם גנרי Satralizumab ) מפחית באופן משמעותי את חומרת ההתקפים ואת הסיכון להתקף בטיפול בהפרעות בספקטרום של נוירומיאליטיס אופטיקה (הודעת רוש)

24/09/2020

הודעת רוש

 

 

·         ENSPRYNG הפחית את חומרת ההתקפים בשלבים כפולי הסמיות במחקרי SAkura פאזה III

·         נתונים מאוגדים ממחקרי שלב ההמשך בתווית פתוחה (Open Label Extension; OLE) של מחקרי SAkura תומכים בהשפעה מתמשכת של ENSPRYNG בהפחתת הסיכון להתקף בטווח הארוך

·         נתונים שוטפים ממשיכים להראות פרופיל בטיחות חיובי עבור ENSPRYNG

·         ENSPRYNG אושר לאחרונה על ידי מנהל התרופות והמזון האמריקאי (ה-FDA) לטיפול במבוגרים החיים עם  הפרעות בספקטרום של נוירומיאליטיס אופטיקה  NMOSD) ) חיובית לנוגדנים נגד aquaporin-4 (AQP4)

 

חברת Roche תציג נתונים חדשים עבור ENSPRYNG (satralizumab) המתארים הפחתה בחומרת ההתקפים במהלך טיפול בהפרעות בספקטרום של נוירומיאליטיס אופטיקה (NMOSD), מחלה נדירה של מערכת העצבים המרכזית. הנתונים מוצגים בכנס MSVirtual2020, הכנס המשותף השמיני שלACTRIMS-ECTRIMS , בנוסף לנתוני יעילות לטווח הארוך יותר התומכים בהשפעה המתמשכת של ENSPRYNG על הפחתת הסיכון להתקף NMOSD, ובפרופיל התועלת-סיכון המועדף שלו.

 

"הנתונים עבור ENSPRYNG שהוצגו בכנס MSVirtual2020 הינם מבטיחים, ומעידים על כך שהטיפול מפחית באופן ניכר את חומרת ותדירות ההתקפים, השפעות המהוות מטרות חשובות של הטיפול בחולי NMOSD," כך לדברי פרופ' אנתוני טראבולסי, MD, נוירולוג ופרופסור, אוניברסיטת British Columbia ויו"ר המחקר של האגודה לטרשת נפוצה בקנדה. "ENSPRYNG, הטיפול המאושר הראשון ל-NMOSD שניתן ליטול בבית, מציע פרופיל יעילות ובטיחות מועדף, החשוב לתוצאות ארוכות טווח משופרות."

 

בניתוח פוסט הוק של הקבוצה שטופלה ב-ENSPRYNG, הסיכון להתקף חמור הופחת ב- 79% לעומת קבוצת הפלצבו (5 מתוך 27 [19%] לעומת 12 מתוך 34 [35%]) עבור חולים במהלך השלבים כפולי הסמיות של מחקרי ה-Sakura. מניעת התקפים, אשר החמורים מביניהם גורמים לפגיעה נוירולוגית ומוגבלות מצטברות ובלתי הפיכות, היא המטרה העיקרית בניהול מחלת NMOSD. כמו כן, חולים אשר טופלו ב-ENSPRYNG היו בעלי סיכוי נמוך יותר להזדקק לטיפול הצלה במקרה של התקף, לעומת חולים בקבוצת הפלצבו (OR 0.46; 95% CI, 0.25–0.86, p=0.015). התקף סווג כחמור אם הוא גרם לשינוי של 2 נקודות או יותר בסולם המורחב להערכת מצב המוגבלות (Expanded Disability Status Scale; EDSS).

 

בניתוח נפרד שבוצע,  של הנתונים המאוגדים, ENSPRYNG הפחית את הסיכון להישנות בשילוב התקופות  כפול הסמיות וההמשך בתווית פתוחה (OLE) בשיעור של 51% (HR, 0.49; 95% CI, 0.31–0.79; p=0.002) בהשוואה לחולים אשר היו במקור בקבוצת הפלצבו. השפעה זו הייתה ניכרת יותר בחולים סרופוזיטיביים לנוגדנים ל-aquaporin-4 (AQP4), הנוטים לחוות מהלך מחלה חמור יותר, עם הפחתה בשיעור 66% בסיכון להישנות (HR, 0.34; 95% CI, 0.19–0.62; P<0.001) לעומת חולים אשר היו במקור בקבוצת הפלצבו.

 

"הנתונים לטווח הארוך יותר עבור ENSPRYNG מהווים תמיכה חזקה עוד יותר ביעילות התרופה שנצפתה בעבר לטיפול במחלה זו, הגורמת לנכות משמעותית, אשר לעתים קרובות מאובחנת בטעות כטרשת נפוצה," כך לדברי ד"ר לוי גאראווי, MD, PhD, קצין הרפואה הראשי ומנהל פיתוח מוצר גלובלי בחברת Roche. "ENSPRYNG הוא הטיפול התת-עורי המיועד למתן עצמי הראשון והיחיד המאושר על ידי ה-FDA לטיפול ב- NMOSD, והטיפול הראשון ל- NMOSD המכוון נגד פעילות הקולטן של IL-6, שנחשב כבעל תפקיד מפתח בדלקת הנקשרת במחלה זו."

 

בשלבים כפולי הסמיות, שיעורי הזיהומים היו נמוכים יותר בקבוצה שטופלה ב- ENSPRYNG לעומת קבוצת הפלצבו במחקר SAkuraStar (99.8 לעומת 162.6 אירועים/100 שנות מטופל (PY)), בעוד  בין הקבוצות במחקרSAkuraSky  לא נצפה הבדל בשיעורי הזיהומים. שיעור הזיהומים החמורים היה דומה בין שתי הקבוצות בכל אחד מהמחקרים (SAkuraSky: 2.6 לעומת 5.0 אירועים/100 PY; SAkuraStar: 5.2 לעומת 9.9 אירועים/100 PY). שיעורי הזיהומים והזיהומים החמורים בקרב חולים שטופלו ב-ENSPRYNG בשילוב התקופות כפולת הסמיות וה-OLE, תאמו את השיעורים שנצפו בחולים שטופלו ב-ENSPYRNG בשלב כפול הסמיות, מבחינת אופי ושיעור האירועים החריגים, ולא נצפתה עליה בהם עם הזמן.

 

ENSPRYNG מאושר בקנדה, ביפן, בשוויץ ובארצות הברית. בקשות לאישור נבחנות כעת על ידי מספר גופים רגולטוריים, לרבות באיחוד האירופי ובסין. ENSPRYNG הוגדר כתרופת יתום בארצות הברית, באירופה וביפן. בנוסף, לטיפול הוענק מעמד של טיפול פורץ דרך לטיפול ב-NMOSD על ידי ה-FDA בדצמבר 2018.

 

אודות SAkuraStar ו-SAkuraSky ב-NMOSD

SAkuraStar הוא מחקר פאזה III, רב מרכזי, בהקצאה אקראית, בסמיות כפולה, בבקרת פלצבו להערכת היעילות והבטיחות שלENSPRYNG  כתכשיר יחיד לטיפול בחולי הפרעות בספקטרום של נוירומיאליטיס אופטיקה (NMOSD). מדד התוצאה העיקרי הוא משך הזמן עד ההתקף הראשון כמוגדר בפרוטוקול (Protocol-Defined Relapse; PDR), כפי שנקבע על ידי ועדת סקירה בלתי תלויה בשלב כפול-הסמיות. תוצאות ממחקרSAkuraStar  הוצגו בכנס ה-35 של הוועדה האירופית לטיפול וחקר טרשת נפוצה (ECTRIMS), שנערך בין התאריכים 13-11 בספטמבר 2019, ופורסמו במהדורת עיתון המדעי The Lancet Neurology מתאריך 1 במאי 2020.

תשעים וחמישה חולים בגילאי 20 עד 70 שנים עברו הקצאה אקראית ביחס של 2:1 לאחת משתי קבוצות הטיפול שלהלן: ENSPRYNG (120 מ"ג) או פלצבו. שני הטיפולים ניתנו במתן תת-עורי בשבוע 0, 2 ו- 4. בהמשך הטיפול ניתן במרווחים בני ארבעה שבועות. השלב כפול-הסמיות הסתיים בחלוף 1.5 שנים לאחר גיוס המטופל האחרון. לאחר הופעת PDR או עם השלמת המחקר, למטופלי שתי הקבוצות הוצע טיפול ב-ENSPRYNG בשלב המשך בתווית פתוחה (OLE). גויסו חולי נוירומיאליטיס אופטיקה (NMO, על פי הגדרת הקריטריונים הדיאגנוסטיים בשנת 2006) בעלי תוצאה חיובית או שלילית לנוגדני IgG נגדaquaporin-4  (AQP4) בסרום וחולי NMOSD בעלי תוצאה חיובית לנוגדני IgG נגד AQP4 בסרום. מספר החולים עם תוצאה שלילית לנוגדני IgG נגדAQP4  בסרום הוגבל ל-33% בקירוב מתוך אוכלוסיית המחקר הכוללת. נתונים הראו כי חולים עם תוצאה חיובית לנוגדני IgG נגדAQP4  בסרום עלולים להיות בעלי סיכוי גבוה יותר להתקפים ולהגיע לתוצאות ארוכות טווח גרועות יותר בהשוואה לחולים עם תוצאה שלילית לנוגדני ΙgG נגדAQP4  בסרום.

SAkuraSky
הוא מחקר פאזה III רב מרכזי, בהקצאה אקראית, בסמיות כפולה, בבקרת פלצבו להערכת היעילות והבטיחות שלENSPRYNG  כתוספת לטיפול אימונוסופרסיבי שניתן בנקודת התחלה בחולי NMOSD. מדד התוצאה העיקרי היה משך הזמן עד ל-PDR הראשון, כפי שנקבע על ידי ועדת סקירה בלתי תלויה בשלב כפול-הסמיות. תוצאות ממחקרSAkuraSky   פורסמו במהדורת העיתון המדעי   The New England Journal of Medicine (NEJM) מתאריך 28 נובמבר 2019.

 

שמונים ושלושה חולים, גברים ונשים בגילאי 13 עד 73 שנים, עברו הקצאה אקראית ביחס של 1:1 לאחת משתי קבוצות הטיפול שלהלן:  ENSPRYNG (120 מ"ג) או פלצבו, אשר נוסף לטיפול נקודת ההתחלה (azathioprine, mycophenolate mofetil,  ו/או קורטיקוסטרואידים). שני הטיפולים ניתנו במתן תת-עורי בשבוע 0, 2 ו-4. בהמשך הטיפול ניתן במרווחים בני ארבעה שבועות. הטיפול כפול-הסמיות הסתיים כאשר החולים חוו PDR; המחקר הסתיים כאשר מספר ה-PDRs הכולל הגיע ל-26. לאחר הופעת PDR או עם השלמת המחקר, למטופלי שתי הקבוצות הוצע טיפול ב-ENSPRYNG בשלב OLE. גויסו חולי נוירומיאליטיס אופטיקה (NMO, על פי הגדרת הקריטריונים הדיאגנוסטיים בשנת 2006) בעלי תוצאה חיובית או שלילית לנוגדני IgG נגד AQP4 בסרום וחולי NMOSD בעלי תוצאה חיובית לנוגדני IgG נגד  AQP4בסרום. החולים עם תוצאה שלילית לנוגדני IgG נגדAQP4  בסרום היוו כ-30% מאוכלוסיית מחקרSAkuraSky .

 

אודות הפרעה בספקטרום של נוירומיאליטיס אופטיקה NMOSD))

NMOSD היא מחלה אוטואימונית נדירה של מערכת העצבים המרכזית, אשר נמשכת לאורך כל החיים וגורמת למוגבלות. המחלה פוגעת בעיקר בעצב(י) הראייה ובחוט השדרה, תוך גרימת עיוורון, חולשת שרירים ושיתוק. חולי NMOSD סובלים מהתקפים חמורים שאינם ניתנים לחיזוי, אשר גורמים ישירות לנזק נוירולוגי מצטבר ובלתי הפיך ולמוגבלות. במקרים מסוימים, ההתקף עלול להוביל למוות. NMOSD פוגעת ביותר מ-10,000 בני אדם באירופה, עד 15,000 בני אדם בארה"ב ובכ-200,000 בני אדם ברחבי העולם. NMOSD עלולה לפגוע באנשים בכל גיל, מכל מוצא ומין, אך היא שכיחה ביותר בקרב נשים בשנות ה-30 וה-40 לחייהן, ונראה כי היא מופיעה בשיעורים גבוהים יותר בקרב אנשים ממוצא אפריקאי או אסייתי. ישנן עדויות לכך שאנשים ממוצא אפריקאי או אסייתי עשויים לחוות גם מהלך מחלה קשה יותר.

 

NMOSD בדרך כלל קשורה בנוגדנים פתוגניים (AQP4-IgG) אשר מתמקדים בתאים מסוג ספציפי המכונים אסטרוציטים, ופוגעים בהם, דבר המוביל לנגעים דלקתיים בעצב(י) הראייה, בחוט השדרה ובמוח. נוגדני IgG נגד AQP4 ניתנים לזיהוי בסרום הדם של כ-70% עד 80% מחולי NMOSD.

 

אף כי מרבית המקרים של NMOSD ניתנים לאימות באמצעות בדיקה דיאגנוסטית, אנשים החיים עם המחלה עדיין מאובחנים באופן שגוי כחולי טרשת נפוצה לעתים תכופות. הדבר נובע ממאפיינים חופפים בין שתי ההפרעות, לרבות שכיחות גבוהה יותר בקרב נשים, תסמינים דומים והעובדה כי שתי ההפרעות מתבטאות בהתקפים.

 

אודות ENSPRYNG™ (satralizumab)

ENSPRYNG
, אשר תוכנן על ידי חברת Chugai, חברה מקבוצת Roche, הוא נוגדן חד-שבטי מואנש המכוון נגד הפעילות של הקולטן לאינטרלוקין-6 (Interleukin-6; IL-6). הציטוקין IL-6 נחשב כגורם חשוב ב-NMOSD, אשר מפעיל את שרשרת הדלקת וגורם לנזק ולמוגבלות. ENSPRYNG תוכנן באמצעות טכנולוגיית מחזור נוגדנים חדשנית, אשר בהשוואה לטכנולוגיה קונבנציונלית, מאפשרת שהייה ארוכה יותר של הנוגדנים במחזור הדם וטיפול תת-עורי אחת לארבעה שבועות.

 

תוצאות חיוביות ממחקרי פאזה III עם ENSPRYNG, הן כתכשיר יחיד והן בשילוב עם טיפול אימונוסופרסיבי שניתן בנקודת ההתחלה, מעידות על כך שעיכוב IL-6 מהווה גישה טיפולית יעילה עבור NMOSD. תכנית הפיתוח הקליני בפאזה III עבורENSPRYNG  כוללת שני מחקרים: SAkuraStar ו-SAkuraSky.

ENSPRYNG מאושר בקנדה, ביפן, בשוויץ ובארצות הברית. בקשות לאישור נבחנות כעת על ידי מספר גופים רגולטוריים, לרבות באיחוד האירופי ובסין.

ENSPRYNG הוגדר כתרופת יתום בארצות הברית, באירופה וביפן. בנוסף, לטיפול הוענק מעמד של טיפול פורץ דרך לטיפול ב-NMOSD על ידי ה-FDA בדצמבר 2018.

אודות חברת Roche בחקר מערכת העצבים

חקר מערכת העצבים הוא תחום מרכזי העומד במוקד  המחקר והפיתוח בחברת Roche. מטרת החברה היא לעסוק במדע פורץ דרך לפיתוח טיפולים חדשים המסייעים בשיפור חייהם של הסובלים ממחלות כרוניות בעלות פוטנציאל הרסני.

 

חברת Roche חוקרת מעל שתים-עשרה תרופות לטיפול במחלות נוירולוגיות, הכוללות טרשת נפוצה, הפרעות בספקטרום של נוירומיאליטיס אופטיקה, מחלת אלצהיימר, מחלת הנטינגטון, מחלת פרקינסון, ניוון שרירים ע"ש דושן והפרעות בספקטרום האוטיסטי. יחד עם השותפים שלנו, אנו מחויבים להרחבת גבולות ההבנה המדעית למציאת פתרונות לחלק מהאתגרים הקשים ביותר בתחום מדעי הנוירולוגיה כיום.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני