ALS

חדשות

חומרה גבוהה יותר של שבץ איסכמי חריף בקרב חולי קורונה (stroke)

12/12/2020

מחקר שפורסם ב-Stroke השווה את חומרת השבץ האיסכמי, שכולל חסימה של כלי דם גדול, בין חולים עם ובלי COVID-19. המחקר הראה שחולי מחלת וירוס הקורונה הראו שבץ איסכמי חריף קשה יותר לעומת החולים ללא הוירוס.

דיווחים רבים מתפרסמים אודות הקשר בין שבץ איסכמי חריף הכולל חסימה של כלי דם גדול ומחלת נגיף הקורונה (COVID-19). בעוד שניתן היה להעריך שחולים אלו יסבלו מתסמינים קשים יותר של מחלת נגיף הקורונה, חולי COVID-19 עם שבץ מוחי יכולים להציג תסמינים נשימתיים קלים בלבד ואף לעיתים לא לסבול כלל מתסמינים נשימתיים. מטרת מחקר זה הייתה להשוות את חומרת השבץ המוחי, שכולל חסימה של כלי דם גדול, בין חולים עם ובלי COVID-19.

מחקר עוקבה השוואתי זה בוצע על חולים עם COVID-19 שסבלו מחסימה של כלי דם מוחי קדמי גדול ושעברו הדמיה מוקדמת של המוח - תוך 3 שעות מהופעת התסמינים. המחקר בוצע במהלך 6 השבועות הראשונים של התפרצות מגפת ה-COVID-19 העולמית ובוצע בהשוואה לקבוצת ביקורת באותה תקופה בשנת 2019.

12 מטופלי COVID-19 עם חסימה של כלי דם מוחי קדמי גדול והדמיה מוחית מוקדמת נכללו במחקר, בהשוואה ל-34 מטופלי בקרה עם חסימה של כלי דם מוחי קדמי גדול והדמיה מוחית מוקדמת בשנת 2019. החולים בקבוצת ה-COVID-19 היו צעירים יותר (P = 0.032) וסבלו יותר מסוכרת (P = 0.039). לא היה הבדל משמעותי בין הקבוצות במדד ה- National Institutes of Health Stroke להערכת השבץ ובזמן מהופעת התסמינים בו התבצעה ההדמיה (P = 0.18 ו- P = 0.6, בהתאמה). חולים עם COVID-19 סבלו משבץ מוחי קשה יותר מאשר חולים ללא COVID-19, עם ציון עומס קרישי (clot burden score, CBS) נמוך משמעותית (חציון: 6.5 לעומת 8, P = 0.016), שיעור גבוה יותר של חסימה במס' כלי דם (50% לעומת 8.8%, P = 0.005 ), DWI-ASPECTS נמוך יותר (Diffusion-Weighted Imaging–Alberta Stroke Program Early CT Scores; חציון: 5 לעומת 8, P = 0.006) ונפח ליבת אוטם גבוה יותר (חציון: 58 לעומת 6 מ"ל, P = 0.004). שיעור תיעול מחדש (recanalization) מוצלח היה דומה בשתי הקבוצות (P = 0.767). התמותה בבית החולים הייתה גבוהה יותר בקבוצת החולים ב-COVID-19  (41.7% לעומת 11.8%, P = 0.025).

דימות מוקדמת של המוח הראתה חומרה גבוהה יותר של שבץ מוחי הכולל חסימה של כלי דם גדול בחולים עם COVID-19. לנוכח המספר העצום של חולים שנדבקו בנגיף, חשוב לשים דגש על ההשפעה הנוירו-וסקולרית של המגיפה ברחבי העולם.

לכתבה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני