ALS

חדשות

התועלת של התערבות ניתוחית כנגד מיאלופתיה צווארית על-רקע ניווני (Spine)

03/05/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Spine מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי ניתוח כנגד מיאלופתיה צווארית על-רקע ניווני הובילה לשיפור תפקודי משמעותי, כאשר התוצאות היו טובות יותר בחולים צעירים יותר ועם פחות מחלות רקע וללא סימנים הדמייתים למיאלופתיה.

 

המחקר הרטרוספקטיבי נועד לבחון את החשיבות של גורמים שונים על תוצאות ניתוח בחולים עם מיאלופתיה צווארית על-רקע ניווני. מדגם המחקר כלל חולים עם מיאלופתיה צווארית על-רקע ניווני אשר טופלו בין 2007 עד 2016 בהם הושלמה הערכה נוירולוגית לפני ואחרי ניתוח באמצעות מדד mJOA (Modified Japanese Orthopedic Association Score) בשלבים שונים. ההבדל בעל חשיבות קלינית מינימאלית שימש להערכת שיפור לאחר ניתוח.

 

מדגם המחקר כלל 411 משתתפים בגיל ממוצע של 62.6 שנים (טווח: 31-96 שנים). מהנתונים עולה כי עדות לאות גבוה בבדיקת T2-weighted MRI זוהה ב-60.3% מהמקרים. מניתוח רב-משתני עלה כי גיל החולה, מדד תחלואה נלווית (Charlson Comorbidity Index) גבוה יותר ונוכחות אות גבוה בבדיקת MRI נקשרו עם שינוי בעל חשיבות קלינית מינימאלית ומדדי mJOA נמוכים יותר לפני ואחרי ניתוח.

 

מניתוח לפי תתי-קבוצות עלה כי גיל ואות גבוה בבדיקת MRI הינם מנבאים של מדד mJOA לפני ניתוח ולאחריו. עם זאת, משך התסמינים לא השפיע על התוצאות הנוירולוגיות לפי חומרת מיאלופתיה צווארית על-רקע ניווני.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ניתוח לטיפול במיאלופתיה צווארית על-רקע ניווני, בפרט לפני התפתחות עדות לאות גבוה בבדיקת MRI, נדרש לשיפור תפקודי לאחר-ניתוח.

 

Spine. 2021;46(5):294-299

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני