ALS

חדשות

מה בין צריכת חומצה אלפא-לינולנית בתזונה ובין הסיכון לתמותה? (BMJ)

17/10/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת The BMJ מדווחים חוקרים על תוצאות סקירה שיטתית ומטה-אנליזה מהן עולה כי צריכה תזונתית של חומצה אלפא-לינולנית (Alpha Linolenic Acid) מלווה בסיכון מופחת לתמותה מכל-סיבה, תמותה עקב מחלות לב וכלי דם ומחלת לב כלילית, לצד סיכון מעט מוגבר לתמותה עקב ממאירות, בעוד שרמות גבוהות יותר של החומצה בדם מלוות בסיכון מופת לתמותה מכל-סיבה ותמותה עקב מחלת לב כלילית בלבד.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין צריכה תזונתית וסמנים בדם של חומצה אלפא-לינולנית ובין הסיכון לתמותה מכל-סיבה, מחלות לב וכלי דם ומחלות ממאירות. הם השלימו סקירה שיטתית ומטה-אנליזה של מחקרי עוקבה פרוספקטיביים שדיווחו על הערכת הסיכון לתמותה מכל-סיבה, תמותה עקב מחלות לב וכלי דם ותמותה עקב מחלות ממאירות.

 

החיפוש במאגרי PubMed, Scopus, ISI Web of Science ו-Google Scholar הוביל לזיהוי 41 מאמרים שנכללו בסקירה, עם קרוב ל-1.2 מיליון משתתפים. במהלך המעקב שנע בין שנתיים ועד 32 שנים תועדו 198,113 מקרי תמותה מכל-סיבה, 62,773 מקרי תמותה עקב מחלות לב וכלי דם ו-65,954 מקרי תמותה עקב ממאירות.

 

בהשוואה לצריכה מעטה של חומצה אלפא-לינולנית, צריכה רבה לוותה בסיכון מופחת משמעותית לתמותה מכל-סיבה (סיכון יחסי של 0.90, רווח בר-סמך 95% של 0.83-0.97; 15 מחקרים), מחלות לב וכלי דם (סיכון יחסי של 0.92, רווח בר-סמך 95% של 0.86-0.99; 16 מחקרים) ומחלת לב כלילית (סיכון יחסי של 0.89, רווח בר-סמך 95% של 0.81-0.97; 9 מחקרים) וסיכון מעט מוגבר לתמותה עקב ממאירות (סיכון יחסי של 1.06, רווח בר-סמך 95% של 1.02-1.11; 10 מחקרים).

 

בניתוח תלוי-מינון, הגדלת צריכת חומצה אלפא-לינולנית בהיקף של 1 גרם ביום (מקביל לכפית שמן קנולה) לוותה בירידה של 5% בסיכון לתמותה מכל-סיבה (סיכון יחסי של 0.95, רווח בר-סמך 95% של 0.91-0.99; 12 מחקרים) ותמותה עקב מחלות לב וכלי דם (סיכון יחסי של 0.95, רווח בר-סמך 95% של 0.91-0.98; 14 מחקרים).

 

הסיכון היחסי לרמות הגבוהות ביותר, לעומת הרמות הנמוכות ביותר של חומצה אלפא-לינולנית בדם העידו על קשר הפוך עם תמותה מכל-סיבה (סיכון יחסי של 0.95, רווח בר-סמך 95% של 0.90-0.99; 26 מחקרים). כמו כן, מניתוח מנה-גובה עלה כי כל עליה של סטיית תקן אחת בריכוזי חומצה אלפא-לינולנית בדם לוותה בירידה של 8% בסיכון לתמותה עקב מחלת לב כלילית (סיכון יחסי של 0.92, רווח בר-סמך 95% של 0.86-0.98; 14 מחקרים).

 

ממצאי המחקר מעידים על יתרונות הגדלת צריכת חומצה אלפא-לינלונית בתזונה מבחינת תמותה מכל-סיבה, תמותה עקב מחלת לב וכלי דם ותמותה עקב מחלת לב כלילית. עוד עולה מהנתונים כי רמות גבוהות יותר של חומצה אלפא-לינלונית בדם מלוות בסיכון מופחת לתמותה מכל-סיבה ותמותה עקב מחלת לב כלילית.

 

BMJ 2021

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני