ALS

חדשות

סוכרת מסוג 2 עלולה להביא להחמרת מחלת פרקינסון (מתוך אתר MedRxiv)

16/11/2021

 

בקרב מבוגרים עם אבחנה חדשה של מחלת פרקינסון, באלו עם אבחנה קודמת של סוכרת מסוג 2 תועדו תסמינים מוטוריים חמורים יותר ונטל חמור יותר של תסמינים אחרים, בהשוואה לחולים ללא סוכרת מסוג 2, כך עולה מנתונים שטרם עברו סיקור עמיתים ופורסמו באתר MedRxiv.

 

החוקרים מדווחים כי בחולים עם מחלת פרקינסון וסוכרת מסוג 2, בהשוואה לאלו ללא סוכרת מסוג 2, תועדו שיעורים גבוהים יותר של דיכאון והפרעות יציבה, איכות חיים גרועה יותר ותלות מוגברת. במהלך מעקב ממוצע של כ-38 חודשים, בחולים עם מחלת פרקינסון וסוכרת מסוג 2, בהשוואה לאלו ללא סוכרת מסוג 2, תועד התקדמות משמעותי יותר של תסמינים מוטוריים וסיכון מוגבר להתפתחות תסמינים מוטוריים וסיכון מוגבר להפרעה ביציבה וליקוי קוגניטיבי קל.

 

מדגם המחקר כלל 1,930 מבוגרים עם הופעה חדשה של מחלת פרקינסון (בתוך 3.5 שנים מהאבחנה הראשונה) במאגר רישום חולי פרקינסון בבריטניה והחוקרים ערכו השוואה בין 167 חולים (9%) עם אבחנה קודמת של סוכרת מסוג 2 ו-1,763 חולים (91%) ללא סוכרת מסוג 2.

 

מהנתונים עולה כי בחולים עם סוכרת מסוג 2 נקבעה אבחנה של מחלת פרקינסון כ-16 חודשים מוקדם יותר, בממוצע, לפני הרישום במאגר הבריטי, בדומה לחולים ללא וסכרת מסוג 2, אך הם סבלו מתסמינים חמורים יותר של מחלת פרקינסון.

 

מדד Movement Disorders Society Unified Parkinson's Disease Rating Scale ומדד Non-Motor Symptoms Scale היו גרועים יותר משמעותית בקרב חולים עם סוכרת מסוג 2.

 

בחולים עם סוכרת מסוג 2 תועד קשר משמעותי ובלתי-תלוי עם ליקי חמור יותר ביציבה (יחס סיכויים של 2.91, p=0.002), דיכאון (יחס סיכויים של 1.62, p=0.015) ואובדן עצמאות (יחס סיכויים של 2.08, p=0.001) בהשוואה לחולים עם מחלת פרקינסון בלבד, לאחר תקנון לערפלנים.

 

ממצאי המחקר מעידים כי בהשוואה לחולים ללא סוכרת מסוג 2, בחולים עם מחלת פרקינסון וסוכרת מסוג 2 סובלים יותר מתסמינים מוטוריים ואחרים, לצד שיעורים גבוהים יותר של דיכאון והפרעות יציבה ואיכות חיים גרועה יותר.

 

מתוך אתר MedRxiv

 

לידיעה במדסקייפ

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני