ALS

חדשות

פרופיל הבטיחות של Vadadustat דומה לזה של Darbepoetin בחולים עם מחלת כליות כרונית (מתוך כנס ה-ASN)

10/12/2021

 

מנתונים שהוצגו במהלך כנס מטעם ה-American Society of Nephrology עולה כי ל- Vadadustat פרופיל בטיחות דומה לזה של Darbepoetin Alfa בחולים עם מחלת כליות כרונית.

 

החוקרים אספו נתונים מארבעה מחקרים עולמיים בשלב 3, אקראיים, בתווית-פתוחה, אשר בחנו את הטיפול ב- Vadadustat כנגד אנמיה משנית למחלת כליות כרונית. מחקרים אלו בחנו היבטים שונים של בטיחות הטיפול ב- Vadadustat לעומת טיפולים אחרים, דוגמת Darbepoetin Alfa, בחולים עם מחלת כליות כרונית, כולל חולים תחת טיפולי דיאליזה וחולים שאינם תחת דיאליזה.

 

בשני מחקרי INNO2VATE בשלב 3, שגם הוצגו במהלך הכנס השנתי מטעם ה-American Society of Nephrology, התוצאים על-רקע ברזל היו דומים עם Vadadustat לעומת Darbepoetin בחולים תחת טיפולי דיאליזה ואלו שאינם תחת דיאליזה. שני המחקרים מצאו כי הטיפול ב- Vadadustat הפחית ריכוזי הפסידין ופריטין והוביל לעליה ביכולת קישור-ברזל.

 

בשני מחקרי PRO2TECT בשלב 3, נבחן הטיפול ב- Vadadustat כנגד אנמיה בחולים עם מחלת כליות כרונית תחת טיפולי דיאליזה ואלו שאינם תחת דיאליזה. מהנתונים עלה כי הטיפול הפומי השיג את תוצאי היעילות העיקריים והמשניים בחולים שאינם תחת דיאליזה עם אנמיה על-רקע מחלת כליות כרונית. הממצאים החדשים הראו כי קיימים הבדלים אזוריים בשיעור הסיבוכים הקרדיווסקולאריים המג'וריים ובשיעורי התמותה מכל-סיבה, בהתאם להבדלים המוכרים היטב בהנחיות ליעדי ריכוז המוגלובין בכל אזור.

 

ממצאי המחקר מעידים עוד כי אין עליה בסיכון למחלות לב וכלי דם על-רקע הטיפול ב- Vadadustat בחולים בארצות הברית אשר טופלו ליעד ריכוז המוגלובין של 10-11 גרם/ד"ל.

 

מתוך כנס ה-ASN

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני