ALS

חדשות

הבדלים בשיעורי דמם תוך-חדרי בפגים בין מרכזים שונים ברחבי העולם (Archives of Disease in Childhood) והערות עורך ניאונטולוגיה, ד''ר ברזילי

13/01/2022

במאמר שפורסם בכתב העת Archives of Diseases in Childhood – Fetal and Neonatal Edition מדווחים חוקרים לראשונה על שיעורי היארעות דמם תוך-חדרי בפגים במרכזים שונים ברחבי העולם, כאשר העדויות מצביעות על הטרוגניות רבה בשיעורי הסיבוך הנ"ל.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון הבדלים ולחשב את שיעורי ההיארעות של דמם תוך-חדרי בכל דרגה, דמם תוך חדרי בדרגה חמורה (דרגה III או IV) והצבת שאנט חדרי-פריטונאלי בפגים באזורים גיאוגרפיים שונים ובגיל הריון שונה.

 

החוקרים ערכו חיפוש במאגרי MEDLINE, Embase, CINAHL ו-Web of Science לזיהוי מחקרים שפורסמו בין השנים 2010 ועד 2020. מחקרים שדיווחו על שיעורי פגים עם כל דמם תוך-מוחי, דמם תוך-מוחי בדרגה חמורה והכנסת שאנט חדרי-פריטונאלי לפי קבוצות שסווגו על-פי גיל ההיריון. ניתוח סטטיסטי שימש לקביעת הבדלים בין הקבוצות לפי מבנה המחקר ובין אזורים גיאוגרפיים שונים. היארעות דמם תוך-חדרי, דמם תוך-חדרי בדרגה חמורה והכנסת שאנט חדרי-פריטונאלי נבחנו בגילאי היריון של פחות מ-25 שבועות היריון, פחות מ-28 שבועות היריון, 28-31 שבועות היריון, 32-33 שבועות היריון ו-34-36 שבועות היריון.

 

מבין 6,273 פרסומים, 97 ענו על קריטריוני הסקירה.

 

היארעות דמם תוך-חדרי בכל דרגה עמדו על 44.7% באלו שנולדו לפני 25 שבועות היריון, 34.3% בקרב פגים שנולדו לפני 28 שבועות היריון, 17.4% במקרים של לידה לאחר 28-31 שבועות היריון, 11.3% בלידה לאחר 32-33 שבועות היריון ו-4.9% בפגים שנולדו לאחר 34-36 שבועות היריון. שיעורי היארעות דמם תוך-חדרי חמור עמדו על 23.7%, 15.0%, 4.6%, 3.3% ו-1.8%, בהתאמה.

 

במדינות ברחבי אירופה דווח על שיעורי היארעות נמוכים יותר של אירועי דמם תוך-חדרי בכל דרגה ואירועי דמם תוך-חדרי בדרגה חמורה, בהשוואה לשיעורים עליהם דווח בצפון אמריקה (p<0.05).

 

שיעורי הכנסת שאנט חדרי-פריטונאלי בכל הקבוצות לפי גיל ההיריון עמדו על 8.4% (רווח בר-סמך 95% של 4.7% עד 14.7%) בכלל מקרי דמם תוך-גולגולתי ועל 17.2% (רווח בר-סמך 95% של 12.2-26.2%) במקרים של דמם תוך-חדרי בדרגה חמורה.

 

ההטרוגניות בין המחקרים הייתה גבוהה (I2 > 90%), אך 64-85% מהשונות הוסברה ע"י גיל ההיריון וקריטריוני ההכללה במחקר.

 

ממצאי המחקר מעידים על הצורך בניסוח הנחיות לקביעת הגדרה אחידה לדיווח על מקרים של דמם תוך-חדרי.

 

Archives of Disease in Childhood - Fetal and Neonatal Edition Published Online First: 20 December 2021

 

הערות עורך ניאונטולוגיה, ד''ר ברנרד ברזילי:

מחקר מקיף זה מסכם את הנתונים העדכניים לגבי שכיחות דימומים תוך חדריים בפגים בארצות שונות ובגילאי הריון שונים. מטרידה העובדה שעדיין בגיל הריון של פחות משבוע 28 כ-15% מהפגים יסבלו מדימום חמור. כלומר, 1 מ-7 לערך. יש לזכור כי עדיין קיימת הטרוגניות רבה בין הארצות והמרכזים השונים.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני