ALS

חדשות

שילוב רמות טרופונין ופפטיד נטריאורטי עשוי לסייע בחיזוי הפרוגנוזה של חולים עם COVID-19 (מתוך American Journal of Cardiology)

23/01/2022

 

בקרב חולים מאושפזים בשל COVID-19 עם רמות מוגברות של פפטיד נטריאורטי (Natriuretic Peptide, NP) וטרופונין תועד סיכון מוגבר לתמותה, בהשוואה לאלו ללא רמות מוגברות של טרופונין ו-NP, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת American Journal of Cardiology.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אין נתונים רבים אודות החשיבות הפרוגנוסטית של NP וטרופונין בחולים עם COVID-19. מטרתם כעת הייתה לבחון את החשיבות הפרוגנוסטית של משלב NP עם טרופונין בחולים מאושפזים עם COVID-19.

 

בתקופה שבין תחילת מרץ בשנת 2020 ועד 9 באפריל באותה שנה אספו החוקרים נתונים אודות חולים עם מידע זמין אודות סמנים לבביים באשפוז. הם לא כללו במחקר חולים שאושפזו עם תסמונת כלילית חדה.  רמות טרופונין הוגדרו כמוגברות כאשר עלו על אחוזון 99 של הטווח התקין ורמות NP הוגדרו כמוגברות במידה ועלו על הסף לשלילת אי-ספיקת לב חדה.

 

מדגם המחקר כלל 341 חולים (גיל ממוצע של 68 שנים, 72% גברים). במהלך מעקב חציוני של 14 ימים, 81 חולים (24%) הלכו לעולמם.

 

מניתוח סטטיסטי עלה כי בחולים עם רמות מוגברות של שני הסמנים תועד סיכון גבוה יותר לתמותה, בהשוואה לאלו עם ערכים בטווח התקין (יחס סיכון של 2.94, רווח בר-סמך 95% של 1.31-6.64, P=0.00) והבדל זה נותר מובהק סטטיסטית גן לאחר תקנון לגיל, מין, רוויון חמצן, היסטוריה של אי-ספיקת לב ומחלת כליות כרונית.

 

מעניין לציין כי רמות NP הדגימו חשיבות פרוגנוסטית גם בחולים עם ערכי טרופונין תקינים (יחס סיכון של 2.86, רווח בר-סמך 95% של 1.21-6.72; p=0.016 עם רמות NP גבוהות).

 

ממצאי המחקר מעידים על החשיבות הפרוגנוסטית של משלב טרופונין ו-NP בחולים עם COVID-19. רמות NP עשויות לסייע בזיהוי חולים עם פרוגנוזה גרועה יותר, מבין אלו עם רמות טרופונין תקינות. יתרה מזאת, לערך הסף של NP המשמש לאבחנת אי-ספיקת לב חדה היה ערך מנבא בחולים עם COVID-19.

 

The American Journal of Cardiology, January 19, 2022

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני