AMD

חדשות

היעילות של ARNI אל מול מעכבי ציר רנין-אנגיוטנסין בקשישים עם אי-ספיקת לב (Heart)

09/06/2021

 

מנתוני שפורסמו בכתב העת Heart עולה כי בחולים מבוגרים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל, טיפול ב-ARNI (angiotensin receptor-neprilysin inhibitor) מלווה בסיכון מופחת

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את התועלת של ARNI אל מול מעכבי ציר רנין-אנגיוטנסין בלבד בקשישים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל. לצורך כך, החוקרים השלימו מחקר עוקבה שהתבסס על נתוני US Medicare לשנים 2014-2017 והתמקדו בחולים בגילאי 65 שנים ומעלה עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל.

 

המשתתפים במחקר סווגו לשתי קבוצות: (1) חולים שהחלו טיפול ב-ARNI או חסימת ציר רנין-אנגיוטנסין בלבד (מעכב ACE, מעכב Angiotensin Receptor Blocker) ו-(2) חולים שהחליפו ממעכב ACE לטיפול ב-ARNI או ARB.

 

החוקרים בחנו את התוצא המשולב של מרווח זמן עד להחמרה ראשונה באירוע אי-ספיקת לב או תמותה מכל-סיבה, לאחר תקנון ל-71 משתנים.

 

המחקר כלל 51,208 חולים בגיל ממוצע של 76 שנחם, כאשר 16,193 חולים החלו טיפול ב-ARNI. יחסי הסיכון המתוקנים בהשוואת ARNI אל מול מעכבי ציר רנין-אנגיוטנסין בלבד עמדו על 0.92 (רווח בר-סמך 95% של 0.84-1.00) בקרב חולים שהחלו בטיפול התרופתי ועל 0.79 (רווח בר-סמך 95% של 0.74-0.85) בקרב אלו שהחליפו טיפול, עם הערכה משולבת של 0.84 (רווח בר-סמך 95% של 0.80-0.89).

 

מניתוח RMST (Restricted Mean Survival Time) עלה הבדל לאחר שנה אחת של 4 ימים באלו שהחלו בטיפול התרופתי ושל 12 ימים באלו בהם בוצעה החלפה של הטיפול, עם הבדל משולב של 9 ימים לטובת ARNI.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי הטיפול ב-ARNI לווה בסיכון מופחת למשלב החמרת אי-ספיקת לב או תמותה מכל-סיבה, בהשוואה לעיכוב ציר רנין-אנגיוטנסין בלבד.

 

Heart Published Online First: 04 June 2021

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני