AMD

חדשות

עדויות חדשות תומכות ביעילות טיפול ב-Aflibercept כנגד רטינופתיה סוכרתית לא-פרוליפרטיבית (JAMA Opthalmol)

07/09/2021

 

מנתוני מחקר PANORAMA עולה כי טיפול מוקדם ברטינופתיה סוכרתית לא-פרוליפרטיבית בדרגה חמורה בזריקות Aflibercept עשוי להוביל לשיפור בחומרת המחלה ואף למנוע התקדמות מחלה.

 

מדגם המחקר כלל 402 משתתפים מ-87 אתרים בארצות הברית, יפן ואירופה. המשתתפים חולקו באקראי לאחת משלוש קבוצות: חולים בקבוצה הראשונה קיבלו שלוש זריקות חודשיות של Aflibercept ולאחר מכן קיבלו זריקה כל 16 שבועות ליתר 100 שבועות המחקר; חולים בקבוצה השנייה קיבלו 5 זריקות חודשיות של Aflibercept ולאחר מכן טופלו בזריקה כל 8 שבועות למשך שנה אחת, בהמשך ניתן טיפול לפי הצורך בשנה השנייה; חולים בקבוצה השלישית קיבלו זריקות דמה והיו במעקב.

 

לאחר 52 שבועות ולאחר 100 שבועות, שיפור גדול יותר משמעותית במדד DRSS (Diabetic Retinopathy Severity Scale) תועד בשתי קבוצות המטופלים ב- Aflibercept, עם ירידה של מעל 70% בהתקדמות לרטינופתיה סוכרתית פרולפירטיבית או בצקת מקולארית המערבת את החלק המרכזי, בהשוואה לקבוצת טיפול דמה. עוד נרשמה ירידה משמעותית בסיכון להתפתחות סיבוכים מסכני-ראייה.

 

לאחר שנה אחת תועדה השפעה תלוית-מינון, עם שיפור של 2 נקודות במדד DRSS ב-79.9% מהעיניים שטופלו כל שמונה שבועות וב-62.2% מהעיניים שטופלו כל 16 שבועות. עם זאת, למרות שהשיפור במדד DRSS נשמר עד 100 שבועות עם זריקות במרווח קבוע של 16 שבועות, החלפה ממינון קבוע כל שמונה שבועות בשנה הראשונה למתן טיפול לפי הצורך בשנה השנייה לווה ביעילות נמוכה יותר. שיעור החולים עם שיפור של 2 נקודות ומעלה במדד DRSS ירד ל-50% ונרשמה עליה בסיכון לסיבוכים מסכני-ראייה.

 

ממצאי המחקר מעידים כי על-מנת לשמור על השיפור במדד DRSS ולהפחית את הסיכון לסיבוכים מסכני-ראיה, טיפול בתדירות קבועה (למשל, 3-4 פעמים בשנה) מאפשר להביא לשינוי במהלך הטבעי של התקדמות המחלה באוכלוסיה זו.

 

JAMA Opthalmol 2021

 

לידיעה ב-Healio

 

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני