AMD

חדשות

מס' החולים הקשים בקורונה הוכפל בשבוע האחרון ועומד על כ-600 עם חשש להמשך הכפלה תוך שבוע-שבועיים לרמה שעלולה לאתגר את מערך האשפוז

20/01/2022

מאת מערכת אי-מד

במקביל להודעת הממשלה על השינוי במדיניות הבידודים במערכת החינוך , החלטה שמקבלת אמנם תמיכה מהאיגוד לרפואת ילדים אך גם לביקורת מעמותת "מדעת" ובמידה מסויימת עומדת בסתירה למגמת העלייה במספר הילדים המאושפזים בישראל (עליה של 100% בשבוע האחרון לפי דיווח בכאן 11) ובלונדון וניו יורק (לפי הדו"ח היומי של אמ"ו).

במקביל, השינוי במתווה עלול גם לפגוע בהיקף ההתחסנות של הילדים ובני הנוער שכן עד כה הוא היווה את אחד התמריצים המשמעותיים יותר להתחסנות, שלה חשיבות ומשמעות גם במניעת תחלואה קשה בילדים, לרבות ה-PIMS .

מלוח הבקרה שסוף סוף התעדכן היום ניתן לראות שמגמת העלייה במספר החולים הקשים נמשכת, עם כמעט 600 חולים קשים ומס' חולים חדשים קשים יומיים של סביב 150.

בסיכום שבועי כמות החולים הקשים הכפילה עצמה בהשוואה לשבוע שעבר, ומהמגמה הנוכחית ההערכה ע"פ תרחיש עדכני של חוקרי האונ' העברית (כך דווח הערב בכאן 11) , הצפי הוא להגעה אל מעבר ל-1000 חולים קשים בשבוע-שבועיים הקרובים, מה שעלול בהחלט לאתגר את מערך האשפוז.

גם מחברי דו"ח אמ"ן מציינים כי : "העומס על מערכת הבריאות - סך הבידודים במערכת עלה למעל ל-7,700 אנשי צוות רפואי / בריאות , גידול של כ-% 50 במצבת הנעדרים במערכת הבריאות ביחס לשבוע שעבר, שרובם מבודדים בשל מחלה (ולא בשל מגע). מספר המאושפזים במצב קשה עלה כאמור ל- 590 ,הכפלה של יותר מפי 2 ביחס לשבוע שעבר ויותר מפי 4 ביחס לשבוע שלפניו."

יש לציין גם את מגמת העלייה במספר הנפטרים בשבוע האחרון :

מאידך, יש לציין שע"פ דו"ח הבקרה העדכני חלה ירידה בשיעורי התפוסה הכוללים בפנימיות כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן :

עוד נתון מעודד עליו דיווחה היום קטי דור מכאן 11 נוגע ליעילות המנה הרביעית : על מחקר שנערך באיכילוב, לפיו רמת המוגנות למחוסני המנה הרביעית, כשבוע לאחר החיסון, גבוהה יותר פי 2 בהשוואה למחוסני מנת החיסון השלישית בלבד. המחקר השווה נתוני הדבקה של  של 608 עובדים שנמצאו  חיוביים לאומיקורן כאשר, מתוכם 566 היו מחוסני מנה שלישית, כך ששיעור ההדבקה של מחוסני המנה הרביעית היה נמוך בחצי בהשוואה לשיעור ההדבקה של מחוסני 3 מנות.

הערת המערכתנראה שדווקא לקראת סוף הגל (הצפי מנסיון העולם הוא שמתחילה ירידה בהיקף המאומתים והתלואה כשבועיים לאחר ההגעה לשיא) חשוב ומשמעותי לפעול בשני צירים מרכזיים :

1. המשך/חידוש ההתחסנות, כולל המנה הרביעית והשלמות מנה שלישית ובכלל. לכך עשויה להיות השפעה רבה על בלימת התחלואה הקשה. לא בטוח שהמתווה החדש במערכת החינוך וביטול התוו הירוק המסתמן יסייעו למאמץ חשוב זה.

2. במקביל, הגברת המאמץ מצד הקופות להעלאת מס' המקבלים המתאימים לאינדיקציה לקבל את הטיפול בפקסלוויד או מולנופירוויר עשויה גם היא להפחית באופן ניכר את העומס האשפוזי (וחשוב שנתונים אלה יהיו שקופים וידווחו באופן שוטף ע"י משרד הבריאות והקופות כסוג של מדד איכות מרכזי).

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני